calendr360

Heddiw 24 Medi

Gilly Thomas a Louise Morgan

Hyd at 31 Hydref
Darluniau llawn delweddau a dychymyg, yn ymylu ar yr absẃrd sydd gan Gilly Thomas.

Mike Perry: Tir/Môr

Hyd at 16 Ionawr 2022
Arddangosfa o ffotograffiaeth sy’n tynnu ein sylw at yr argyfwng hinsawdd – gan herio’r ffordd rydyn ni’n i edrych ar fyd y glannau a chefn gwlad.

Pobol: Ffotograffau o’r Casgliad Cenedlaethol Sir Benfro: Ddoe a Heddiw

Hyd at 23 Ebrill 2022
Dyma ail-agor yr oriel sy’n rhoi cyfle i bobol y tu hwnt i Aberystwyth weld rhai o drysorau’r Llyfrgell Genedlaethol.

Iau 14 Hydref

Eglwys Wyllt

Yn edrych ymlaen tua chynhadledd COP-26 Cyswllt: Parch Sarah Roberts (sarahroberts@cinw.org.uk) Facebook: Eglwys Wyllt

Mercher 20 Hydref

Cymdeithas y Penrhyn

19:30 (Aelodaeth Tymor (£10; £7) neu £3 y ddarlith)
Bethan Wyn Jones, Planhigion meddyginiaethol. Manylion ZOOM: ceris.gruffudd@googlemail.com

Sadwrn 30 Hydref

Eglwys Wyllt

Yn edrych ymlaen tua chynhadledd COP-26 Cyswllt: Parch Sarah Roberts (sarahroberts@cinw.org.uk) Facebook: Eglwys Wyllt

Mercher 17 Tachwedd

Cymdeithas y Penrhyn

19:30
Noson yng nghwmni y Prifardd Gwenallt Llwyd Ifan. Cynhelir y cyfarfod trwy gyfrwng ZOOM. Manylion gan yr Ysgrifennydd (ceris.gruffudd@googlemail.com)

Sul 28 Tachwedd

Marchnad Nadolig Bont

10:30–16:00 (£3.00 Plant am ddim)
Dewch i Bafiliwn Pontrhydfendigaid dydd Sul 28ain Tachwedd i Farchnad Nadolig Bont. Mi fydd amrywiaeth eang o anrhegion unigryw ac arbennig, bwyd a diod.

Iau 16 Rhagfyr

Cymdeithas y Penrhyn

19:00
PLYGAIN rithiol. Manylion gan yr Ysgrifennydd (ceris.gruffudd@googlemail.com)