calendr360

Heddiw 6 Rhagfyr

Marchnad Nadolig y Banc

Cynnyrch gwneuthurwyr lleol fel yr artist Marian Haf a’r gemydd Vicky Jones, a chynhyrchwyr bwyd a busnesau lleol, a bydd diodydd ar gael.

Taith Llygoden yr Eira

14:00 (£8-12 *wedi gwerthu allan*)
Theatr Genedlaethol Cymru a Theatr Iolo yn cyflwyno LLYGODEN YR EIRA Yn seiliedig ar gynhyrchiad gwreiddiol Snow Mouse gan the egg a Travelling Light Theatre Company.Mae’r gaeaf wedi cyrraedd …

Taith Llygoden yr Eira 2021

16:00 (£8-12 *wedi gwerthu allan*)
Theatr Genedlaethol Cymru a Theatr Iolo yn cyflwyno LLYGODEN YR EIRA Yn seiliedig ar gynhyrchiad gwreiddiol Snow Mouse gan the egg a Travelling Light Theatre Company.Mae’r gaeaf wedi cyrraedd …

Yfory 7 Rhagfyr

Cyflwyniad i Gwerth Cymdeithasol

09:30–16:00 (£97.61-£108.39)
Cyflwyniad i Fesur a Rheoli Gwerth Cymdeithasol Mae ein gweithgareddau yn sicr yn creu effaith ehangach na rhai ariannol.

Dathlu Mudiad Meithrin yn Hanner Cant – Atgofion Ddoe a Heddiw

19:00
Ymunwch â ni i ddathlu pen-blwydd Mudiad Meithrin yn hanner cant!

Mercher 8 Rhagfyr

Noson Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl

🗣NOSON CODI YMWYBYDDIAETH IECHYD MEDDWL🗣 Ymunwch â Ffermwyr Ifanc Eryri am Noson Codi Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl a fydd yn cael ei chynnal gan Sefydliad y DPJ The DPJ Foundation.

Iau 9 Rhagfyr

Taith Llygoden yr Eira 2021

Theatr Genedlaethol Cymru a Theatr Iolo yn cyflwyno LLYGODEN YR EIRA Yn seiliedig ar gynhyrchiad gwreiddiol Snow Mouse gan the egg a Travelling Light Theatre Company.Mae’r gaeaf wedi cyrraedd …

Taith Llygoden yr Eira 2021

Theatr Genedlaethol Cymru a Theatr Iolo yn cyflwyno LLYGODEN YR EIRA Yn seiliedig ar gynhyrchiad gwreiddiol Snow Mouse gan the egg a Travelling Light Theatre Company.Mae’r gaeaf wedi cyrraedd …

Gwener 10 Rhagfyr

Cinio Nadolig Y Cwtsh

d.Gwener 3/12/21 d.Gwener 10/12/2021 Cinio Nadolig yn y Cwtsh, Pontyberem 2 gwrs, te/goffi + mins pei – £15.95 Rhaid archebu: 01269 871300

Taith Llygoden yr Eira 2021

Theatr Genedlaethol Cymru a Theatr Iolo yn cyflwyno LLYGODEN YR EIRA Yn seiliedig ar gynhyrchiad gwreiddiol Snow Mouse gan the egg a Travelling Light Theatre Company.Mae’r gaeaf wedi cyrraedd …

Taith Llygoden yr Eira

Theatr Genedlaethol Cymru a Theatr Iolo yn cyflwyno LLYGODEN YR EIRA Yn seiliedig ar gynhyrchiad gwreiddiol Snow Mouse gan the egg a Travelling Light Theatre Company.Mae’r gaeaf wedi cyrraedd …

Plaspren – y Plasty Coll

19:00 (Am ddim)
Sgwrs ar-lein yn Gymraeg gan Eira Jones Beth oedd Gwylfa Hiraethog, y tŷ crand ar y mynydd uwchben Llyn Brenig?

Cyngerdd Nadolig gydag Encôr

19:00 (£10 - tocynnau ar y drws neu ar gael yn Siop Ambiwlans Awyr Bangor.)
Cyngerdd Nadolig gydag Encôr dan arweiniad Kiefer Jones gyda pherfformiadau gan fyfyrwyr Celfyddydau Perfformio Coleg Menai, Showzone MaesG a disgyblion Ysgol Ein Harglwyddes, Bangor.

‘Dathlu’r Nadolig’ yng nghwmni Arfon Gwilym a Sioned Webb

‘Dathlu’r Nadolig’ yng nghwmni Arfon Gwilym a Sioned Webb.Am fanylion cysylltu, anfonwch neges at: ymholiadau@capelygarn.org

Sadwrn 11 Rhagfyr

Brecwast Siôn Corn

Os ydych am gyfle i gael Brecwast gyda Siôn Corn, fe fydd yn ymweld â Chaffi’r Cwtsh bore Sadwrn 4 a 11 Rhagfyr o 9.30 – 11.00am.

Taith Llygoden yr Eira 2021

Theatr Genedlaethol Cymru a Theatr Iolo yn cyflwyno LLYGODEN YR EIRA Yn seiliedig ar gynhyrchiad gwreiddiol Snow Mouse gan the egg a Travelling Light Theatre Company.Mae’r gaeaf wedi cyrraedd …

Taith Llygoden yr Eira 2021

Theatr Genedlaethol Cymru a Theatr Iolo yn cyflwyno LLYGODEN YR EIRA Yn seiliedig ar gynhyrchiad gwreiddiol Snow Mouse gan the egg a Travelling Light Theatre Company.Mae’r gaeaf wedi cyrraedd …

Sul 12 Rhagfyr

Noson Garolau CFFI Eryri

🎄GWASANAETH CAROLAU🎄 Dewch yn llu i ddathlu’r Nadolig gyda ni. Bydd gwin cynnes, paned a mins pei ar gael 😊

Llun 13 Rhagfyr

Taith Llygoden yr Eira 2021

13:00 (Tocynnau ar gael yn fuan)
Theatr Genedlaethol Cymru a Theatr Iolo yn cyflwyno Llygoden yr Eira Yn seiliedig ar gynhyrchiad gwreiddiol Snow Mouse gan the egg a Travelling Light Theatre Company Mae’r gaeaf wedi …

Taith Llygoden yr Eira 2021

16:00 (Tocynnau ar gael yn fuan)
Theatr Genedlaethol Cymru a Theatr Iolo yn cyflwyno Llygoden yr Eira Yn seiliedig ar gynhyrchiad gwreiddiol Snow Mouse gan the egg a Travelling Light Theatre Company Mae’r gaeaf wedi …

’Dolig Twthill

Bydd dathliad ’Dolig Twthill yn cael ei gynnal ar y sgwâr ar y 13eg o Ragfyr am 18:00, ac mae croeso i bawb ymuno i ganu ambell garol i gyfeiliant offerynwyr lleol.

Mawrth 14 Rhagfyr

Dathlu Gwirfoddoli’r Gen

17:00
Ymunwch â ni i glywed beth sydd ar y gweill gan gynllun gwirfoddoli y Llyfrgell ac i ddathlu llwyddiant llenyddol dau o’n gwirfoddolwyr. **Digwyddiad dwyieithog – darperir …

Carolau a Goleuadau Nadolig

yng nghwmni Cor Merched Glannau’r Gwendraeth

Mercher 15 Rhagfyr

Taith Llygoden yr Eira 2021

10:00 (£10 pris llawn, £7 i blant)
Theatr Genedlaethol Cymru a Theatr Iolo yn cyflwyno Llygoden yr Eira Yn seiliedig ar gynhyrchiad gwreiddiol Snow Mouse gan the egg a Travelling Light Theatre Company Mae’r gaeaf wedi …

Taith Llygoden yr Eira 2021

13:30 (£10 pris llawn, £7 i blant)
Theatr Genedlaethol Cymru a Theatr Iolo yn cyflwyno Llygoden yr Eira Yn seiliedig ar gynhyrchiad gwreiddiol Snow Mouse gan the egg a Travelling Light Theatre Company Mae’r gaeaf wedi …

Carol a Cherdd

19:00 (Mynediad am ddim trwy docyn)
Cyfle i fynd i ysbryd y Nadolig yn sain carol a cherdd yng nghwmni aelodau Capel Bronant a’r gymuned ehangach. Er mwyn cadw pellter cymdeithasol bydd dwy sesiwn, am 7yh ac 8yh.