calendr360

Digwyddiadau digidol ac ar draws y wlad

Heddiw 24 Mai

Bywydau Cefn Gwlad – Arddangosfa Gelf

Hyd at 29 Mai, 16:00 (Am ddim)
Bywydau Cefn Gwlad – Arddangosfa Gelf gan yr artist Sue Dewhurst Paentiadau sy’n archwilio treftadaeth amaethyddol, ysguboriau, ffermio, da byw a phobl – hanfod bywyd cefn …

Yfory 25 Mai

Draenen Ddu

19:30
Drama ‘Draenen Ddu’ gan gwmni Theatr Bara Caws yn dod i Neuadd Goffa Talgarreg ar nos Fercher 25 Mai. Actorion: Rhian Blythe a Rhys ap Trefor. Cyfarwyddo: Betsan Llwyd.

Iau 26 Mai

Sesiwn Ioga

15:45
Sesiynau Ioga Am ddim rhwng 16-25 oed, Pob p’nawn Iau rhwng 07.04.2022 a 09.06.2022. 3:45pm i 4:45pm Cysylltwch i archebu lle ar: 01286 672622 neu dros e-bost: beics@anturwaunfawr.cymru.

Sesiwn Ioga

15:45
Sesiynau Ioga Am ddim rhwng 16-25 oed, Pob p’nawn Iau rhwng 07.04.2022 a 09.06.2022. 3:45pm i 4:45pm Cysylltwch i archebu lle ar: 01286 672622 neu dros e-bost: beics@anturwaunfawr.cymru.

Gwener 27 Mai

The Pye Story – hanes un o gwmnïau technoleg eiconig Caergrawnt

19:00 (Am ddim)
Sgwrs yn Saesneg gan Bob Bates Gellir ystyried Pye fel un o sefydlwyr Ffenomen Caergrawnt.

Dafydd Pantrod & Chôr Clwb Rygbi Aberteifi 

19:30 (7)
Dafydd Pantrod a’i fand & Côr Clwb Rygbi Aberteifi yn y Selar. Dewch i fwynhau 💗

West

19:30–21:30 (£12/£11/£9)
Rydym yn gyffrous iawn fod y sioe ‘West’ yn dod i Theatr Felinfach ar Nos Wener, 27ain o Fai am 7:30yh wrth iddynt deithio eto cyn dychwelyd i America i Ŵyl Hollywood yn LA.

Sadwrn 28 Mai

Sêl Croeso ‘Nôl Warws Werdd

09:00–16:00 (Am ddim)
Ar ôl dwy flynedd hir, mae Warws Werdd Antur Waunfawr bellach ar agor i’r cyhoedd. Er mwyn dathlu, rydym yn cynnal sêl ar y safle.

Sesiwn i blant gyda Caryl Lewis a Meinir Wyn Edwards

11:00 (Am ddim)
Bydd Caryl Lewis a Meinir Wyn Edwards yn Siop y Pethe ar fore Sadwrn, 28ain o Fai gyda sesiwn i blant rhwng 9 a 12 oed!

Sesiwn i blant gyda Caryl Lewis a Meinir Wyn Edwards

14:00 (Am ddim)
Bydd Caryl Lewis a Meinir Wyn Edwards yn Gwisgo Bookworm, Aberaeron ar brynhawn Sadwrn 28ain o Fai gyda sesiwn i blant rhwng 9 a 12 oed! Bydd hefyd cyfle i brynu copi o Hedyn wedi’i lofnodi.

Beth sy’n mynd ymlaen yn Y Garth?

15:00
Dewch i Brondeifi am 3 pm pnawn Dydd Sadwrn, 28 o Fai i glywed mwy am be sy’n digwydd i adeilad Y Garth, Stryd Y Bont, Llambed! Bydd croeso mawr yn eich disgwyl gyda paned a chacen.

Ffair prosiectau gwyrdd

16:00–19:00 (Am ddim)
Cyfle i gyfarfod pobl sydd ynghlwm â phrosiectau amgylcheddol Dyffryn Ogwen 💚

Gwilym yng Nghastell Aberteifi

18:00–23:00 (£15)
Bydd un o fandiau mwyaf cyffroes Cymru, Gwilym yn chwarae yng Nghastell Aberteifi mis Mai yma!

Tad y Wladva: Daucanmlwyddiant Michael D. Jones

19:00
Ar ddyddiad hwylio’r fintai gyntaf o ymfudwyr i Batagonia yn 1865 ac i nodi daucanmlwyddiant geni Michael Daniel Jones, bydd Dr Dafydd Tudur yn ein cyflwyno i’r person sydd wedi’i gysylltu …

Sul 29 Mai

Gŵyl Ellen

14:00 (Talwch be fedrwch chi)
Dewch i ddathlu bywyd a gwaith Ellen Edwards, yr athrawes forwrio o Gaernarfon.  Sgwrs rhwng Elin Nant ac Aled Hughes am fywyd Ellen.  Set o gerddoriaeth forwrol Gymraeg gan Gwilym Bowen Rhys.  …

Mawrth 31 Mai

Gwneud a Chymryd – CD Dalwyr Haul

Hyd at 3 Mehefin
Galwch draw yr hanner tymor yma i weddnewid CD, yna ei hongian y tu allan i droi heulwen yn enfys. Bydd y weithgaredd ar gael rhwng 12:30yp-3:30yp bob dydd. 

Iau 2 Mehefin

Parti Gardd GRAFT

12:00–16:00
Prynhawn o hwyl i’r teulu cyfan yng ngardd GRAFT yr Amgueddfa, wrth i ni ddathlu’r haf.

Trychfilod a’r Campau Campus

13:00–16:00
Oes gen ti dy gyhyrau’n barod a dy naid seren orau wedi’i berffeithio?! Os felly, mae’n amser ymuno gyda’r Trychfilod a’r Campau Campus!

Sesiwn Ioga

15:45
Sesiynau Ioga Am ddim rhwng 16-25 oed, Pob p’nawn Iau rhwng 07.04.2022 a 09.06.2022. 3:45pm i 4:45pm Cysylltwch i archebu lle ar: 01286 672622 neu dros e-bost: beics@anturwaunfawr.cymru.

Arddangosfa Dartiau Mark Webster a Paul Nicholson

18:30–22:30
Arddangosfa Dartiau gyda Mark Webster a Paul Nicholson, Ran o wythnos Dartiau Llambed 2022.

Gwener 3 Mehefin

Penwythnos Dathlu Datblygu

19:30 hyd at 15:00, 5 Mehefin (£20 am y penwythnos llawn ( neu talu ar y drws nos Wener a nos Sadwrn))
Nos Wener:  7:30 pm Noson o Ffilmiau , Llwch ar eich sgrin yng nghwmni Emyr Williams o gwmni cyhoeddi Ankst. Theatr Cliff Tucker Prifysgol Cymru Llambed.

Sul 5 Mehefin

Dathliadau Jiwbilî Platinwm y Frenhines: Llanllwni

11:30 (Am Ddim)
11.30 yb Gwasanaeth arbennig yn Eglwys y Plwyf. 1 yp Barbeciw a thê parti yn y neuadd. Croeso i bawb o bob oed.

Dewch i Ddathlu – Parti’r Jiwbili!

13:30–16:00 (Popeth am Ddim!)
                                               Dewch i Ddathlu!

Mawrth 7 Mehefin

Sesiynau hyder beicio

15:00
Sesiynau hyder beicio am ddim i bobl ifanc 16-25 oed. Cysylltwch i archebu lle ar: 01286 672622 neu dros e-bost: beics@anturwaunfawr.cymru.