calendr360

Digwyddiadau digidol ac ar draws y wlad

Heddiw 11 Awst

Gemau Gwirion Gwener yng Nghastell Conwy

Hyd at 26 Awst, 16:00
Rhwng 26 Gorffennaf a 26 Awst, bydd ymwelwyr â Chastell Conwy ar ddyddiau Gwener yn cael eu diddanu gan ddigrifwr y dref ac yn mwynhau hanesion yr oes a fu — wedi’u hadrodd gan y storïwr preswyl.

Helfa Drysor Sali’r Wylan

Hyd at 4 Medi
Mae Sali’r Wylan wedi cuddio rhywbeth gwerthfawr yn yr Amgueddfa …alli di gasglu’r geiriau o’r llefydd ar y map a’u rhoi at ei gilydd i ddarganfod lle mae’r trysor?

Mawrth 23 Awst

Gŵyl Trawsnewid: Darlunio Queer

11:00
Gweithdy hamddenol yn edrych ar y cyswllt rhwng hunaniaeth queer â’n hamgylchedd drwy ddarlunio, lliwio a chreu collage.Mae croeso i chi ddod â rhywbeth sy’n eich ysbrydoli chi!

Mercher 24 Awst

Ewch i’r ysgol ar gyfer bod yn farchog gwirion yng Nghastell Cydweli

11:00 hyd at 16:00, 25 Awst (Prisiau mynediad safonol yn berthnasol)
Gall ymwelwyr gael llwyth o hwyl a sbri wrth i Jim y Jyglwr ddod â chymysgedd o weithdai syrcas a sesiynau ysgol marchogion gwirion i Gastell Cydweli.

Iau 25 Awst

Sialens Adeiladwaith Mawr XL

12:30–15:30
Galw holl egin beirianwyr! Defnyddia dy sgiliau dylunio ac adeiladu i gwblhau sialens XL Wales. 25 Awst- Hofrennydd Gallu di ddylunio ac adeiladu hofrennydd?

Mwy o Amser yn Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

17:00–21:00
Dewch i fwynhau ac archwilio Amgueddfa Genedlaethol y Glannau yn ystod ein horiau agor estynedig bob dydd Iau o 21 Gorffennaf – 1 Medi.

Gwener 26 Awst

Haf o Hwyl – Hwyl Gyda Chlocsiau

11:00–15:00
Ymunwch â ni am sesiwn hwyliog gyda’r torrwr record a phencampwr byd clocsio, Tudur Phillips  fydd wrth law i ddysgu camau dawns clocsio hawdd i chi.

Sadwrn 27 Awst

Dewch i gwrdd â Marchogion Ardudwy yng Nghastell Harlech

11:00 hyd at 16:00, 28 Awst (Prisiau mynediad safonol yn berthnasol)
Am ddiwrnod allan i’r teulu sy’n llawn hwyl hanesyddol a drama ganoloesol, mae Castell Harlech yn croesawu ymwelwyr i brofi’r wefr o fywyd mewn castell canoloesol.

Campau canoloesol yng Nghastell Biwmares

11:00 hyd at 16:00, 29 Awst (Prisiau mynediad safonol yn berthnasol)
Gall ymwelwyr â Chastell Biwmares dros benwythnos gŵyl y banc dreiddio i fywyd y 12fed ganrif ar ei orau — gyda gŵyl ganoloesol flynyddol y safle yn dychwelyd.

Gŵyl Haf Twthill

13:00–17:00
Dewch i ddathlu ein cymuned arbennig yng Ngŵyl Haf Twthill! Miwsig byw Bingo Castell bownsio Peintio wyneb Gwisg Ffansi Pentra’r Plant Helfa Drysor Taith Gerdded Bar y Twthill Dewch â phicnic!

Sul 28 Awst

Hanes byw trwy’r oesoedd yng Nghastell Rhaglan

11:00 hyd at 16:00, 29 Awst (Prisiau mynediad safonol yn berthnasol)
Gall ymwelwyr gerdded trwy ganrifoedd o hanes Cymru yr haf hwn – wrth i benwythnos o dreftadaeth fyw gyrraedd Castell Rhaglan.

Llun 29 Awst

Sioe C.Ff.I Llanllwni

09:00 (£3 i oedolion, Plant Ysgol Gynradd am ddim)
Mae Sioe C.Ff.I Llanllwni yn ôl !

Mercher 31 Awst

Cerddoriaeth yn Y Cwrt

(£15 y noson)
Ymunwch gyda ni yn Y Cwrt am wledd o gân a sbort yn ystod wythnos yr Eisteddfod Genedlaethol 2022 yng Ngheredigion eleni!

Iau 1 Medi

Mwy o Amser yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

10:00–21:00 (Am ddim)
Dewch i fwynhau ac archwilio Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd yn ystod ein horiau agor estynedig nos Iau cyntaf bob mis.

Sialens Adeiladwaith Mawr XL

12:30–15:30
Galw holl egin beirianwyr! Defnyddia dy sgiliau dylunio ac adeiladu i gwblhau sialens XL Wales. 1 Medi – Tren Profa dy sgiliau peiriannu drwy ddylunio ac adeiladu trên tir.

Mwy o Amser yn Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

17:00–21:00
Dewch i fwynhau ac archwilio Amgueddfa Genedlaethol y Glannau yn ystod ein horiau agor estynedig bob dydd Iau o 21 Gorffennaf – 1 Medi.

Sadwrn 3 Medi

Cymdeithas Gymraeg Trefynwy

10:30 (Am ddim)
Annwyl Bawb, Cymdeithas Gymraeg Trefynwy — Cyfarfod Anffurfiol — Tŷ Price Trefynwy.