calendr360

Digwyddiadau digidol ac ar draws y wlad

Heddiw 6 Rhagfyr

Clwb Joio Drama

Hyd at 13 Rhagfyr, 17:45
Clwb Joio Drama Wythnosol

Clwb Drama

Hyd at 13 Rhagfyr, 19:00
Clwb Drama Wythnosol

Clwb Garddio

Hyd at 11 Rhagfyr, 13:00
Clwb Garddio gyda Cered – Menter Iaith Ceredigion

Côr Awyddo Cân Lleisiau Llawen

Hyd at 6 Rhagfyr, 19:00 (AM DDIM)
Arwyddo Cân gyda Ceri a Sian  Lleisiau Llawen  Dyddiadau 22/11 a 6/12  Amser 18:00 – 19:00  Zoom  Meeting ID 626 994 6178 Password lles123 Eryl: 07920581376 Ebost: …

Gofod Gwneud – argraffu 3D

Hyd at 5 Rhagfyr, 20:00
Rhan o gyfres sesiynau agored pob nos Lun: Sesiwn argraffu 3D

Yfory 7 Rhagfyr

Paned a Phapur

12:00 (Am ddim)
Dewch draw i Amgueddfa Wlan Cymru ar ddydd Mercher (bob pythefnos) am baned a phapur.    Cyfle i sgwrsio dros ddished mewn awyrglych hamddenol.    Yn addas i siaradwyr Cymraeg a dysgwyr.    Mewn …

Dau Wrthrych, Dwy Sgwrs

13:00
Gofal preswyl i fardd yn y flwyddyn 1699 & Ar drywydd tanysgrifwyr i lyfrau Cymraeg y 18ed GanrifYmunwch â ni yn yr ail mewn cyfres o gyflwyniadau Dau Wrthrych, Dwy Sgwrs, pan fydd Eurig …

Groto Siôn Corn | Santa’s Grotto

17:00–19:30 (£1 y plentyn | per child)
Cyfle i gwrdd â Siôn Corn am sgwrs, llun ac anrheg. A chance to meet Santa for a chat, photo and present.

’Dolig Twthill

18:00
Cyfle i gymuned Twthill ddod at ei gilydd i ddathlu’r Nadolig! Mwy o fanylion i ddod…

Iau 8 Rhagfyr

Taith i Lerpwl

Hyd at 9 Rhagfyr (£199)
Dewch ar daith ddeuddydd arbennig iawn i Lerpwl a dysgu am ryfeddodau’r ddinas hon gan yr hanesydd Gari Wyn.

Ffair Grefft Llanberis

17:00
Fydd Ffair Grefft yn cael ei chynnal tu mewn i’r Heights yn ystod Ffair Nadolig Llanberis ar yr 8fed o Ragfyr. Fydd y Ffair Grefft yn dechra am 5.

Ffair Nadolig Llyfrgell Genedlaethol Cymru

17:00–20:00
Ffair Nadolig Llyfrgell Genedlaethol Cymru Ydych chi wedi dechrau siopa Nadolig eto?

Siopau Hwyr – Siôp Adra

17:00 hyd at 20:00, 15 Rhagfyr (AM DDIM)
Siopa Hwyr Adra  Glynllifon, Llandwrog  Cyngor efo Anghregion a Chyfle i Wneud Hamperi gyda Cynnyrch a Nwyddau Lleol Cymreig  8 & 15 Rhagfyr, 2022  17:00 – 20:00 

Cyfarfod Cyhoeddus 🚁

19:00
🚁CYFARFOD CYHOEDDUS🚁 Yn Erbyn Cau Safleoedd Ambiwlans Awyr Dinas Dinlle a’r Trallwng   Celtic Royal CaernarfonNos Iau 8fed, 7 o gloch Dewch Draw!!! 🚁🚁🚁🚁🚁🚁🚁🚁

Cyfarfod Cyhoeddus | Yn erbyn cau safleoedd Ambiwlans Awyr

19:00 (Am ddim)
Cyfarfod Cyhoedddus: Yn erbyn cau safleoedd Ambiwlans Awyr Gwesty’r Celt, Caernarfon 7PM

Gigs Cefn Car 3 – MAES PARCIO, FRANCIS REES, CEILA

19:30 (£5)
Rydym newydd gyhoeddi ein trydydd ddigwyddiad o’r gigs newydd o’r enw ‘Gigs Cefn Car’ Bydd y gigs yn dod i’r Gogledd am y tro cyntaf!

Gwener 9 Rhagfyr

Dartiau Nadolig

Noson dartiau Nadolig yn nhafarn Y Mari Glyn Llanllwni yw ddechrau am 8 o’r gloch.

Clwb Llygod Bach – Nadolig

10:30–12:30 (Am ddim)
Ar ddydd Gwener 9 Rhagfyr, rhwng 10.30yb-12.30yp, dewch i ymuno gyda ni am ein sesiwn alw draw.    Bydd cyfle i fwynhau crefft y Nadolig, stori a chan Cymraeg yn ogystal â chyfle i gyfarfod a Sïon …

Taith a sgwrs drwy arddangosfa Gareth Griffith

12:30 (Am ddim)
AM DDIM! Taith a Sgwrs o amgylch arddangosfa bresennol Gareth Griffith: Ystafell Artist yng nghwmni’r artist ei hun 

Cymhorthfa | Peblig, Caernarfon

13:00 (Am ddim)
Cyfle i drafod materion lleol gyda’ch Aelod o’r Senedd, Siân Gwenllian, a’ch Cynghorydd Sir, Dewi Jones.

Ffair Grefftau y Gaeaf

18:00–20:00 (Am ddim)
Cymysgedd cyffrous o nwyddau vintage a chrefftwyr lleol yn adeilad arbennig Amgueddfa Genedlaethol y Glannau.  Lle perffaith i ganfod danteithion ac anrhegion unigryw. … beth am alw draw nos …

Parti Nadolig Plant Plaid Cymru 

18:00–20:00
❗Pythefnos i heno, tydi amser yn hedfan?! Edrych ’mlaen gweld y plant i gyd!🧑‍🎄💃 ❗Two weeks tonight, time flies!

Hanes Gwasg Gee

19:00 (am ddim)
Sgwrs yn Gymraeg gan Dr D Ben Rees – gyda chyfieithiad opsiynol Roedd Gwasg Gee yn Ninbych yn un o brif weisg Cymru am ran helaeth o ddwy ganrif.

Hwyrnos: Cwis Mawr yr Amgueddfa

19:00 (£6.50yp)
Ymunwch â ni am noson llawn hwyl yr ŵyl a chwestiynau cwis diddorol.  Casglwch eich tîm a rhowch gynnig ar rowndiau o gwestiynau cerddorol, ffotograffau, gwybodaeth gyffredinol ac eitemau dirgel!

Sadwrn 10 Rhagfyr

Gweud na i trais

Cwrdd yn Sgwâr Guildhall Caerfyrddin am 4yh 10fed Rhagfyr. I godi ymwybyddiaeth rhag trais rhyw.

Parcio AM DDIM yn Gaernarfon 

Hyd at 27 Rhagfyr
🅿 Neges gan Cyngor Gwynedd 🅿 Fel rhan o ymdrechion i gefnogi busnesau lleol y Nadolig yma, bydd parcio am ddim ym meysydd parcio Cyngor Gwynedd ar ôl 11yb bob dydd rhwng 10 a 27 Rhagfyr.

Ffair Grefftau y Gaeaf

10:00 hyd at 16:00, 11 Rhagfyr (Am ddim)
Cymysgedd cyffrous o nwyddau vintage a chrefftwyr lleol yn adeilad arbennig Amgueddfa Genedlaethol y Glannau.  Lle perffaith i ganfod danteithion ac anrhegion unigryw. … beth am alw draw nos …

BBC 100 yng Nghymru

10:00 hyd at 17:00, 16 Ebrill 2023 (Archebwch docyn am ddim ymlaen llaw)
Dewch ar daith drwy’r degawdau i ddysgu mwy am hanes y BBC yng Nghymru a sut mae canrif o ddarlledu wedi esblygu.

Siôn Corn yn ymweld a Cylch Meithrin Llanrug

11:00
Mae Siôn Corn yn dod i weld plantos Llanrug! Cofiwch alw heibio! 6 cysgu tan fydd o yma! Santa is coming to see the children in Llanrug! Don’t forget to stop by! 6 sleeps until he’ll be here!

Aberaeron v Llanbed

14:30
Gêm ddarbi rhwng dau dîm sy’n brwydro am oruchafiaeth yn y gynghrair

Miri Mawr ar y Mynydd Bach

16:00
Ymunwch yn hwyl ac asbri y pantomeim Nadolig Cymraeg wrth i’r criw fynd ar antur fawr i’r Mynydd Bach, lle mae tarddiad Afon Aeron, lle mae hanes, diwylliant a diwydiant yn stor a …

Taith Sion Corn

16:00
Cofiwch am daith Sion Corn ar hyd y Dyffryn – mwy o fanylion i ddilyn, cadwch olwg ar gyfrif Facebook Carnifal Bethesda.

Carol Cerdd a Chân

19:00
Dewch i ymuno gyda ni yn y noson fawr Nadoligaidd yn Eglwys Sant Pedr Llanbed nos Sadwrn Rhagfyr 10 am 7 o’r gloch yng nghwmni ieuenctid ac aristiaid dawnus y fro.

Sul 11 Rhagfyr

Taith Meddylgarwch

09:30–12:30
Taith ryw 3awr (4KM) o amgylch Cwm Idwal.  Rhaid archebu lle – cysylltwch â Rhys Wheldon-Roberts rhys.wheldonroberts@nationaltrust.org.uk neu 01248 605 535.

Ffair Nadolig

11:00–15:00 (Am Ddim)
 Amrywiaeth o stondinau. Cyfle i brynnu anrhegion Nadolig. Mynediad am ddim a cyfle i brynnu raffl gyda’r elw yn mynd tuag at gronfa ffenestri Newydd i Festri Capel Brynhafod.

Grotto Sion Corn – Cylch Meithrin Tregaron

11:00–16:00 (£3)
Bydd Cylch Meithrin Tregaron yn trefnu Grotto Sion Corn fel rhan o Farchnad Nadolig ‘Y Banc’ Dydd Sul yma.  Cyfle arbennig i ddod i gymdeithasu fel cymuned, cymryd rhan mewn amryw o …

Straeon tymhorol – sesiwn stori deuluol

16:00–17:00 (£8)
Ymunwch â phedwar storïwr lleol o fri ar gyfer Straeon Tymhorol. Dewch i glywed straeon i danio’r golau y tu mewn a fydd yn ein tywys trwy’r Gaeaf tywyll hwn.

Gwasanaeth Cristingl

16:15
Gwasanaeth Cristingl ym mhresenoldeb disgyblion Ysgol Gynradd Eglwys Llanllwni. Croeso i bawb o bob oed i ddathlu’r adfent yn yr eglwys hynafol.

Cymanfa Garolau Sioe’r Cardis

17:00 (£10)
Cymanfa Garolau apêl Sioe’r Cardis 2024 Llywydd: Beti Griffiths Arweinydd: Delyth Hopkins Evans Organydd: Meinir Jenkins Artistiaid: Beca Williams ac Efan Williams Mins Peis i ddilyn yn Yr Hen …

Nadolig y Felinheli

18:00 (£3)
Dathliad Nadolig cyntaf Gŵyl y Felinheli ers 3 blynedd! Gwin cynnes a mins pei | Siôn Corn | Carolau | Stondinau

Cyngerdd Nadoligaidd

18:00
Cyngerdd Nadolig yn Eglwys Sant Iago, Cwmann am 6.00y.h.Artistiaid y noson fydd Côr Cardi-Gân ac Elan Jones Cwmann. Bydd elw’r noson yn mynd tuag at elusen ‘Bloodbikes’.

Naw llith a charolau

19:30 (Am ddim)
Cyngerdd Nadolig Côr ABC yn seiliedig ar yr Ŵyl Naw Llith a Charolau. Casgliad i Home-Start Ceredigion. Pwnsh poeth a mins peis. Croeso cynnes i bawb.

STRAEON TYMHOROL I OEDOLION

19:30–21:30 (£10)
Trwy nosweithiau’r Gaeaf byddai ein cyndeidiau wedi ymgynnull o amgylch tanau i gadw’n gynnes ac adrodd straeon yn y nos.

Llun 12 Rhagfyr

Taith gerdded – Moelyci

11:00
Y diweddaraf o deithiau cerdded bach tymhorol lleol. Cerdded ysgafn, mwynhau natur, awyr a chwmni.

Carolau 2022

19:00 (Am ddim)
Noson o ganu carolau ar gyfer y gymuned Gwin twym di-alcohol a mins peis Gwneir casgliad tuag at Ward Plant Angharad, Ysbyty Bronglais Croeso cynnes i bob aelod o’r gymuned

Cymdeithas Hanes Dyffryn Ogwen

19:00–20:00 (£2 (£10 am yr holl raglen o ddarlithoedd))
Nos Lun 12 Rhagfyr, 2022 am 7.00: Y CYFARFOD BLYNYDDOL; 7.15 Erwyn Jones – Rheoli Chwarel Lechi Gyfoes Bydd y cyfarfodydd yn cael eu cynnal: Wyneb yn wyneb: Yn Festri Capel Jerusalem, Bethesda.

Miri Mawr ar y Mynydd Bach

20:00 (£10 | £8 | £16)
Ymunwch yn hwyl ac asbri y pantomeim Nadolig Cymraeg wrth i’r criw fynd ar antur fawr i’r Mynydd Bach, lle mae tarddiad Afon Aeron, lle mae hanes, diwylliant a diwydiant yn stor a …

Mawrth 13 Rhagfyr

SANTA YN LLANDDEWI BREFI

17:30
5.30 – Cwrdd â Santa ar bwys Hyfrydle yn Llanddewi Brefi.

Noson whist

19:00–21:00
Noson Whist Cefnfaes

Miri Mawr ar y Mynydd Bach

20:00 (£10 | £8 | £6)
Ymunwch yn hwyl ac asbri y pantomeim Nadolig Cymraeg wrth i’r criw fynd ar antur fawr i’r Mynydd Bach, lle mae tarddiad Afon Aeron, lle mae hanes, diwylliant a diwydiant yn stor a …

Mercher 14 Rhagfyr

Swopo Siwmperi Dolig

18:00
Dewch i drwco eich siwmper Dolig am un ‘newydd’ am 6pm, a chyfle am sioe ffasiwn (dewisol!) am 7pm!  Croeso mawr i ddysgwyr.

Y Llew Frenin

18:30 (Oedolion £5 oed 12-18 £3 plant cynradd am ddim)
👑🦁 Y Llew Frenin 🦁👑 Croeso mawr i bawb ymuno gyda ni i wylio cynhyrchiad Ysgol Syr John Rhys, Ysgol Mynach ac Ysgol Gymunedol Pontrhydfendigaid o’r Llew Frenin, nos Fercher y 14eg o Ragfyr ym …

Y Llew Frenin

18:30 (Oedolion £5, plant Ysgol uwchradd £3, plant o Dan 11 am ddim)
Sioe nadolig gan disgyblion Ysgol Mynach, Ysgol Syr John Rhys a Ysgol Pontrhydfendigaid  Tocynnau ar y drws

Sioe Y Llew Frenin

18:30 (£5 Oedlion / £3 Uwchradd)
Tocynnau ar gael wrth y drws Gwin poeth a mins pei i’ch croesawu

Peint a Sgwrs

19:00–21:00 (Am ddim)
Dyma gyfle i gymdathasu yn y Gymraeg a helpu i ddysgwyr Cymraeg groesi’r bont i fod yn siaradwyr hyderus. Dowch am sgwrs dros beint a hanesion difyr pobl.

Miri Mawr ar y Mynydd Bach

20:00 (£10 | £8 | £6)
Ymunwch yn hwyl ac asbri y pantomeim Nadolig Cymraeg wrth i’r criw fynd ar antur fawr i’r Mynydd Bach, lle mae tarddiad Afon Aeron, lle mae hanes, diwylliant a diwydiant yn stor a …

Iau 15 Rhagfyr

Galw Gofalwyr Caernarfon

12:00–17:00 (AM DDIM)
Mae Cyngor yn cynnal digwyddiad recriwtio galw mewn yn Clwb y Sgowts, Maes Cadnant, Caernarfon, LL55 1BS! Dewch draw i’n gweld ni rhwng 12-5 i weld pa gyfleodd a chefnogaeth sydd ar gael i chi!

Cymdeithas y Penrhyn

17:00 (Am ddim)
PLYGAIN TRADDODIADOL

Turkey Pool y Vale

19:00
Cystadleuaeth pŵl fwya’r flwyddyn… a chyfle i ennill twrci ar gyfer eich cinio Dolig! 

Miri Mawr ar y Mynydd Bach

20:00
Ymunwch yn hwyl ac asbri y pantomeim Nadolig Cymraeg wrth i’r criw fynd ar antur fawr i’r Mynydd Bach, lle mae tarddiad Afon Aeron, lle mae hanes, diwylliant a diwydiant yn stor a …