calendr360

Digwyddiadau digidol ac ar draws y wlad

Heddiw 4 Chwefror 2023

Paned a Sgwrs

Hyd at 20 Rhagfyr 2022, 11:00 (Am ddim)
PANED A SGWRS Pob Dydd Mawrth | Every Tuesday Yr Atom 10yb

Clwb Joio Drama

Hyd at 13 Rhagfyr 2022, 17:45
Clwb Joio Drama Wythnosol

Clwb Drama

Hyd at 13 Rhagfyr 2022, 19:00
Clwb Drama Wythnosol

Coffi a Chlonc

Hyd at 16 Rhagfyr 2022, 11:30 (Am ddim)
Sesiwn Zoom i siaradwyr newydd a siaradwyr rhugl

Clwb Garddio

Hyd at 11 Rhagfyr 2022, 13:00
Clwb Garddio gyda Cered – Menter Iaith Ceredigion

Marchnad Nadolig Cei Llechi

Hyd at 17 Rhagfyr 2022, 16:00 (AM DDIM)
Marchnad Nadolig / Christmas Market 🎄 Eleni, ‘rydym yn falch cynnal Marchnad Nadolig dros 5 dydd Sadwrn rhwng Tachwedd 19 a Rhagfyr 17.

Siopau Hwyr – Siôp Adra

Hyd at 15 Rhagfyr 2022, 20:00 (AM DDIM)
Siopa Hwyr Adra  Glynllifon, Llandwrog  Cyngor efo Anghregion a Chyfle i Wneud Hamperi gyda Cynnyrch a Nwyddau Lleol Cymreig  8 & 15 Rhagfyr, 2022  17:00 – 20:00 

Ffair Grefftau y Gaeaf

Hyd at 11 Rhagfyr 2022, 16:00 (Am ddim)
Cymysgedd cyffrous o nwyddau vintage a chrefftwyr lleol yn adeilad arbennig Amgueddfa Genedlaethol y Glannau.  Lle perffaith i ganfod danteithion ac anrhegion unigryw. … beth am alw draw nos …

Taith Meddylgarwch

Hyd at 11 Rhagfyr 2022, 12:30
Taith ryw 3awr (4KM) o amgylch Cwm Idwal.  Rhaid archebu lle – cysylltwch â Rhys Wheldon-Roberts rhys.wheldonroberts@nationaltrust.org.uk neu 01248 605 535.

Ffair Nadolig

Hyd at 11 Rhagfyr 2022, 15:00 (Am Ddim)
 Amrywiaeth o stondinau. Cyfle i brynnu anrhegion Nadolig. Mynediad am ddim a cyfle i brynnu raffl gyda’r elw yn mynd tuag at gronfa ffenestri Newydd i Festri Capel Brynhafod.

Grotto Sion Corn – Cylch Meithrin Tregaron

Hyd at 11 Rhagfyr 2022, 16:00 (£3)
Bydd Cylch Meithrin Tregaron yn trefnu Grotto Sion Corn fel rhan o Farchnad Nadolig ‘Y Banc’ Dydd Sul yma.  Cyfle arbennig i ddod i gymdeithasu fel cymuned, cymryd rhan mewn amryw o …

Straeon tymhorol – sesiwn stori deuluol

Hyd at 11 Rhagfyr 2022, 17:00 (£8)
Ymunwch â phedwar storïwr lleol o fri ar gyfer Straeon Tymhorol. Dewch i glywed straeon i danio’r golau y tu mewn a fydd yn ein tywys trwy’r Gaeaf tywyll hwn.

Gwasanaeth Cristingl

16:15
Gwasanaeth Cristingl ym mhresenoldeb disgyblion Ysgol Gynradd Eglwys Llanllwni. Croeso i bawb o bob oed i ddathlu’r adfent yn yr eglwys hynafol.

Cymanfa Garolau Sioe’r Cardis

17:00 (£10)
Cymanfa Garolau apêl Sioe’r Cardis 2024 Llywydd: Beti Griffiths Arweinydd: Delyth Hopkins Evans Organydd: Meinir Jenkins Artistiaid: Beca Williams ac Efan Williams Mins Peis i ddilyn yn Yr Hen …

Nadolig y Felinheli

18:00 (£3)
Dathliad Nadolig cyntaf Gŵyl y Felinheli ers 3 blynedd! Gwin cynnes a mins pei | Siôn Corn | Carolau | Stondinau

Cyngerdd Nadoligaidd

18:00
Cyngerdd Nadolig yn Eglwys Sant Iago, Cwmann am 6.00y.h.Artistiaid y noson fydd Côr Cardi-Gân ac Elan Jones Cwmann. Bydd elw’r noson yn mynd tuag at elusen ‘Bloodbikes’.

Naw llith a charolau

19:30 (Am ddim)
Cyngerdd Nadolig Côr ABC yn seiliedig ar yr Ŵyl Naw Llith a Charolau. Casgliad i Home-Start Ceredigion. Pwnsh poeth a mins peis. Croeso cynnes i bawb.

STRAEON TYMHOROL I OEDOLION

Hyd at 11 Rhagfyr 2022, 21:30 (£10)
Trwy nosweithiau’r Gaeaf byddai ein cyndeidiau wedi ymgynnull o amgylch tanau i gadw’n gynnes ac adrodd straeon yn y nos.

Taith gerdded – Moelyci

11:00
Y diweddaraf o deithiau cerdded bach tymhorol lleol. Cerdded ysgafn, mwynhau natur, awyr a chwmni.

Carolau 2022

19:00 (Am ddim)
Noson o ganu carolau ar gyfer y gymuned Gwin twym di-alcohol a mins peis Gwneir casgliad tuag at Ward Plant Angharad, Ysbyty Bronglais Croeso cynnes i bob aelod o’r gymuned

Cymdeithas Hanes Dyffryn Ogwen

Hyd at 12 Rhagfyr 2022, 20:00 (£2 (£10 am yr holl raglen o ddarlithoedd))
Nos Lun 12 Rhagfyr, 2022 am 7.00: Y CYFARFOD BLYNYDDOL; 7.15 Erwyn Jones – Rheoli Chwarel Lechi Gyfoes Bydd y cyfarfodydd yn cael eu cynnal: Wyneb yn wyneb: Yn Festri Capel Jerusalem, Bethesda.

Miri Mawr ar y Mynydd Bach

20:00 (£10 | £8 | £16)
Ymunwch yn hwyl ac asbri y pantomeim Nadolig Cymraeg wrth i’r criw fynd ar antur fawr i’r Mynydd Bach, lle mae tarddiad Afon Aeron, lle mae hanes, diwylliant a diwydiant yn stor a …

SANTA YN LLANDDEWI BREFI

17:30
5.30 – Cwrdd â Santa ar bwys Hyfrydle yn Llanddewi Brefi.

Talwrn BBC Radio Cymru

19:00 (Am ddim)
Dewch i wrando ar  ddwy ornest o’r Talwrn yn cael eu recordio yn Llety Arall, Caernarfon

Noson whist

Hyd at 13 Rhagfyr 2022, 21:00
Noson Whist Cefnfaes

Miri Mawr ar y Mynydd Bach

20:00 (£10 | £8 | £6)
Ymunwch yn hwyl ac asbri y pantomeim Nadolig Cymraeg wrth i’r criw fynd ar antur fawr i’r Mynydd Bach, lle mae tarddiad Afon Aeron, lle mae hanes, diwylliant a diwydiant yn stor a …

Swopo Siwmperi Dolig

18:00
Dewch i drwco eich siwmper Dolig am un ‘newydd’ am 6pm, a chyfle am sioe ffasiwn (dewisol!) am 7pm!  Croeso mawr i ddysgwyr.

Y Llew Frenin

18:30 (Oedolion £5 oed 12-18 £3 plant cynradd am ddim)
👑🦁 Y Llew Frenin 🦁👑 Croeso mawr i bawb ymuno gyda ni i wylio cynhyrchiad Ysgol Syr John Rhys, Ysgol Mynach ac Ysgol Gymunedol Pontrhydfendigaid o’r Llew Frenin, nos Fercher y 14eg o Ragfyr ym …

Sioe Y Llew Frenin

18:30 (£5 Oedlion / £3 Uwchradd)
Tocynnau ar gael wrth y drws Gwin poeth a mins pei i’ch croesawu

Peint a Sgwrs

Hyd at 14 Rhagfyr 2022, 21:00 (Am ddim)
Dyma gyfle i gymdathasu yn y Gymraeg a helpu i ddysgwyr Cymraeg groesi’r bont i fod yn siaradwyr hyderus. Dowch am sgwrs dros beint a hanesion difyr pobl.

Miri Mawr ar y Mynydd Bach

20:00 (£10 | £8 | £6)
Ymunwch yn hwyl ac asbri y pantomeim Nadolig Cymraeg wrth i’r criw fynd ar antur fawr i’r Mynydd Bach, lle mae tarddiad Afon Aeron, lle mae hanes, diwylliant a diwydiant yn stor a …

Galw Gofalwyr Caernarfon

Hyd at 15 Rhagfyr 2022, 17:00 (AM DDIM)
Mae Cyngor yn cynnal digwyddiad recriwtio galw mewn yn Clwb y Sgowts, Maes Cadnant, Caernarfon, LL55 1BS! Dewch draw i’n gweld ni rhwng 12-5 i weld pa gyfleodd a chefnogaeth sydd ar gael i chi!

Te prynhawn i bensiynwyr yn Ysgol Dyffryn Ogwen

Hyd at 15 Rhagfyr 2022, 15:00 (Am ddim)
Te prynhawn i bensiynwyr yr ardal

Cymdeithas y Penrhyn

17:00 (Am ddim)
PLYGAIN TRADDODIADOL

Turkey Pool y Vale

19:00
Cystadleuaeth pŵl fwya’r flwyddyn… a chyfle i ennill twrci ar gyfer eich cinio Dolig! 

Miri Mawr ar y Mynydd Bach

20:00
Ymunwch yn hwyl ac asbri y pantomeim Nadolig Cymraeg wrth i’r criw fynd ar antur fawr i’r Mynydd Bach, lle mae tarddiad Afon Aeron, lle mae hanes, diwylliant a diwydiant yn stor a …

Dathlu’r Nadolig gydag Aled Myrddin a’r teulu

Hyd at 16 Rhagfyr 2022, 21:00
Dathliad Nadolig Cymdeithas Lenyddol y Garn, yng nghwmni Aled Myrddin a’r teulu

Miri Mawr ar y Mynydd Bach

20:00 (£10 | £8 | £6)
Ymunwch yn hwyl ac asbri y pantomeim Nadolig Cymraeg wrth i’r criw fynd ar antur fawr i’r Mynydd Bach, lle mae tarddiad Afon Aeron, lle mae hanes, diwylliant a diwydiant yn stor a …

Noson yng Nghwmni Nigel Owens

20:00
Noson yng Nghwmni Nigel Owens  🎟 Un tocyn £20.00 am fynediad a chopi o’r llyfr, i bob uned deuluol (e.e. rhiant a phlentyn, dau gymar) 🎟 One £20.00 ticket – entry and copy of book – for …

Treial Tenis AM DDIM

(AM DDIM)
Treial tenis AM DDIM i blant oed 4-10 ar 17 Rhagfyr. Rhaid bwcio ar-lein 👇🏻👇🏻 FREE tennis trial for children aged 4-10 on 17 December. Book online 👇🏻👇🏻

Canu yn y Capel

Hyd at 18 Rhagfyr 2022 (£6)
Pa ffordd well o fynd i ysbryd yr ŵyl na chanu carolau yn yr Amgueddfa?  Dewch draw i Gapel Pen-rhiw, adeilad o’r 18fed ganrif, ar gyfer un o’n digwyddiadau Nadoligaidd mwyaf poblogaidd.

Marchnad Nadolig Aberystwyth

Hyd at 17 Rhagfyr 2022, 14:00 (Am Ddim)
Ymunwch â ni ym marchnad y ffermwyr Aberystwyth yn ein dathliadau Nadolig.

Miri Mawr ar y Mynydd Bach

13:00 (£10 | £8 | £6)
Ymunwch yn hwyl ac asbri y pantomeim Nadolig Cymraeg wrth i’r criw fynd ar antur fawr i’r Mynydd Bach, lle mae tarddiad Afon Aeron, lle mae hanes, diwylliant a diwydiant yn stor a …

Miri Mawr ar y Mynydd Bach

16:00 (£10 | £8 | £6)
Ymunwch yn hwyl ac asbri y pantomeim Nadolig Cymraeg wrth i’r criw fynd ar antur fawr i’r Mynydd Bach, lle mae tarddiad Afon Aeron, lle mae hanes, diwylliant a diwydiant yn stor a …

Christus Natus Est

17:30 (£15)
Côr CF1 a Chôr y Gleision yn cyflwyno gwaith i’r nadolig ‘Christus Natus Est’ gan Eilir Owen Griffiths. Gyda Rhodri Prys Jones a Siwan Henderson a Cherddorfa British Sionfonietta.

RECORDIAU NODDFA YN CYFLWYNO HOSAN LAWEN 2022

18:00 (£10 O flaen llaw neu £12 wrth y drws)
Recordiau Noddfa yn cyflwyno Hosan Lawen 2022: 3 Hwr Doeth Melin Melyn Kim Hon Papur Wal Pys Melyn Crinc

Miri Mawr ar y Mynydd Bach

20:00 (£10 | £8 | £6)
Ymunwch yn hwyl ac asbri y pantomeim Nadolig Cymraeg wrth i’r criw fynd ar antur fawr i’r Mynydd Bach, lle mae tarddiad Afon Aeron, lle mae hanes, diwylliant a diwydiant yn stor a …

CAROLAU GOLAU CANNWYLL

07:00
Gwasanaeth carolau i bawb a phob un yng ngoleuni canhwyllau a lampau stabal ac yng nghynhesrwydd cymdeithas gynhwysol a chroesawgar.

Gwasanaeth Nadolig Teuluol

Hyd at 18 Rhagfyr 2022, 11:00
Oedfa deuluol dan arweiniad y Parch Ddr Watcyn James

Taith Tractor Nadoligaidd

Hyd at 18 Rhagfyr 2022, 14:30
Rydym yn cynnal taith dractorau nadoligaidd er mwyn codi arian tuag at Gronfa Apêl Sioe’r Cardis 2024. Byddwn yn cofrestru o 10yb gyda’r tractor cyntaf yn gadael am 11yb.

Cyngerdd Nadolig Côr a Band

13:00
Cyngerdd Nadolig gyda Seindorf Arian Deiniolen a Chôr Meirion Dyffryn Peris. Dewch i fwynhau y cyngerdd blynyddol sydd heb ei chynnal ers cyn Covid.

Gwasanaeth Carolau

14:00
Gwasnaeth Carolau Capel Rhydlwyd, Lledrod.  Casgliad tuag at Trais yn y Cartref Gorllewin Cymru a Homestart.

Gwasanaeth Nadolig yr Ysgol Sul

14:00
Plant yr Ysgol Sul yn cyflwyno Drana’r Geni yn y Capel. 

Gwasanaeth Nadolig y plant a’r bobl ifanc

17:30
Gwasanaeth Nadolig y plant a’r bobl ifanc, Capel Bwlchgwynt – nos Sul 18/12/22 am 5.30pm. Croeso cynnes i bawb

Gwasanaeth Naw Llith a Charol

18:00
(Am y tro cyntaf ers 2019) Lluniaeth ysgafn Nadoligaidd i ddilyn.

Gwasanaeth ‘Y Gair a’r Geiriau’

Hyd at 18 Rhagfyr 2022, 19:30
Cerddoriaeth a darlleniadau ar gyfer y Sul cyn y Nadolig. Paned a mins pei i bawb yn y festri i ddilyn.

Naws y Nadolig

19:00
Gwasanaeth ysgafn yn y capel yn agored i’r gymuned gyntaf. Digonedd o gyfle i gyd-ganu carolau a mwynhau cyflwyniad gan blant yr Ysgol Sul. Croeso cynnes i bawb. Paned a mins pei i ddilyn.

Noson Garolau

19:00
Noson o garolau yng nghwmni: Côr Bytholwyrdd Côr Pam Lai? Elin Hughes Sara Davies Kees Huysmans Aelodau CFfI Cwmann Arian y casgliad i fynd tuag at Gronfa Tir Dewi. Lluniaeth i ddilyn. 

Gwasanaeth Nadolig

19:00
Gwasanaeth Nadolig Cymunedol!!!! Dewch i ddathlu yng nghwmni Côr y Penrhyn, Côr Ysgol Dyffryn Ogwen ac unawdwyr.

Gofod Gwneud – noson agored

Hyd at 19 Rhagfyr 2022, 20:00
Rhan o gyfres sesiynau agored pob nos Lun: Noson agored ac argraffu ar ddefnydd

Carolau a chaws

18:00
Noson o ganu a chaws, cychwyn o Gae Star gan orffen yn Llaethdy Gwyn! 🧀🧀🧀🧀

Ffair Nadolig Ysgol Bro Pedr

Hyd at 19 Rhagfyr 2022, 19:30
Stondinau amrywiol gan gynnwys groto Siôn Corn

Y Llew Frenin

18:30
Dyddiad newydd Nos Lun 19fed o Rhagfyr Sioe nadolig gan disgyblion Ysgol Mynach, Ysgol Syr John Rhys a Ysgol Pontrhydfendigaid  Tocynnau ar y drws

Miri Mawr ar y Mynydd Bach

19:30
Ymunwch yn hwyl ac asbri y pantomeim Nadolig Cymraeg wrth i’r criw fynd ar antur fawr i’r Mynydd Bach, lle mae tarddiad Afon Aeron, lle mae hanes, diwylliant a diwydiant yn stor a straeon dirdynnol …

Scrooge (Matinée)

13:45
Ysgol Llannon yn falch o gyflwyno “Scrooge”.Croeso i bawb. Tocynnau ar y drws. Dewch i fwynhau sioe wych gyda mins peis 🥧 gwin cynnes 🍷 am wledd Nadolig perffaith 🎄

P’nawn goffi Nadoligaidd

Hyd at 20 Rhagfyr 2022, 16:00 (Cyfraniad am baned a mins pei)
Pnawn goffi Nadoligaidd i’r gymuned. Cyfle i sgwrsio dros baned a mins pei

Noson Garolau Noddfa

18:00
Dewch i Noddfa ar y 20fed o Ragfyr am noson llawn carolau, Sion Corn a lluniaeth am ddim! 🥁🎵🎅 ⭐Canolfan Gymunedol Noddfa, Caernarfon⭐Nos Fawrth/Tuesday ⭐6:00pm Come to Noddfa on the 20th of December …

Sgrooge

18:00
Ysgol Llannon yn falch o gyflwyno “Scrooge”.Croeso i bawb. Tocynnau ar y drws. Dewch i fwynhau sioe wych gyda mins peis 🥧 gwin cynnes 🍷 am wledd Nadolig perffaith 🎄

Turkey Darts y Vale

19:00
Cystadleuaeth darts fwya’r flwyddyn… a chyfle i ennill twrci ar gyfer eich cinio Dolig! 

Noson Whist Cefnfaes

Hyd at 20 Rhagfyr 2022, 21:00
Noson whist olaf 2022!