calendr360

Digwyddiadau digidol ac ar draws y wlad

Heddiw 4 Chwefror 2023

Paned a Sgwrs

Hyd at 20 Rhagfyr 2022, 11:00 (Am ddim)
PANED A SGWRS Pob Dydd Mawrth | Every Tuesday Yr Atom 10yb

Marchnad Nadolig Cei Llechi

Hyd at 17 Rhagfyr 2022, 16:00 (AM DDIM)
Marchnad Nadolig / Christmas Market 🎄 Eleni, ‘rydym yn falch cynnal Marchnad Nadolig dros 5 dydd Sadwrn rhwng Tachwedd 19 a Rhagfyr 17.

Llwybr Gaeaf Mawr yr Amgueddfa

Hyd at 23 Rhagfyr 2022, 15:00 (£1.50 y daflen)
Galwch draw ym mis Rhagfyr i fwynhau llwybr llawn hwyl i’r teulu cyfan.   Nodwch bod yr Amgueddfa ar gau ddydd Llun.

Llwybr Gaeaf Mawr yr Amgueddfa

Hyd at 23 Rhagfyr 2022, 15:00 (£1.50 y daflen)
Galwch draw ym mis Rhagfyr i fwynhau llwybr llawn hwyl i’r teulu cyfan.  Chwiliwch am y corachod bach i’ch helpu i greu ffrind eira i addurno brig y goeden Nadolig adref.   Beth ydw …

Llwybr Gaeaf Mawr yr Amgueddfa

Hyd at 23 Rhagfyr 2022, 15:00 (£1.50 y daflen)
Galwch draw ym mis Rhagfyr i fwynhau llwybr llawn hwyl i’r teulu cyfan.   Chwiliwch am y corachod bach i’ch helpu i greu ffrind eira i addurno brig y goeden Nadolig adref.   Beth ydw …

Llwybr Gaeaf Mawr yr Amgueddfa

Hyd at 23 Rhagfyr 2022, 15:00 (£1.50 y daflen)
Galwch draw ym mis Rhagfyr i fwynhau llwybr llawn hwyl i’r teulu cyfan. Chwiliwch am y corachod bach i’ch helpu i greu ffrind eira i addurno brig y goeden Nadolig adref.

Llwybr Gaeaf Mawr yr Amgueddfa

Hyd at 23 Rhagfyr 2022, 15:00 (£1.50 y daflen)
Galwch draw ym mis Rhagfyr i fwynhau llwybr llawn hwyl i’r teulu cyfan.  Chwiliwch am y corachod bach i’ch helpu i greu ffrind eira i addurno brig y goeden Nadolig adref.   Beth ydw …

Llwybr Gaeaf Mawr yr Amgueddfa

Hyd at 23 Rhagfyr 2022, 15:00 (£1.50 y daflen)
Galwch draw ym mis Rhagfyr i fwynhau llwybr llawn hwyl i’r teulu cyfan.   Nodwch: Mae’r Amgueddfa ar gau ar ddydd Sul a dydd Llun.  Chwiliwch am y corachod bach i’ch helpu i greu …

Llwybr Gaeaf Mawr yr Amgueddfa

Hyd at 23 Rhagfyr 2022, 15:00
Galwch draw ym mis Rhagfyr i fwynhau llwybr llawn hwyl i’r teulu cyfan. Nodwch: Mae’r Amgueddfa ar gau ddydd Sadwrn.

Parcio AM DDIM yn Gaernarfon 

Hyd at 27 Rhagfyr 2022
🅿 Neges gan Cyngor Gwynedd 🅿 Fel rhan o ymdrechion i gefnogi busnesau lleol y Nadolig yma, bydd parcio am ddim ym meysydd parcio Cyngor Gwynedd ar ôl 11yb bob dydd rhwng 10 a 27 Rhagfyr.

Treial Tenis AM DDIM

(AM DDIM)
Treial tenis AM DDIM i blant oed 4-10 ar 17 Rhagfyr. Rhaid bwcio ar-lein 👇🏻👇🏻 FREE tennis trial for children aged 4-10 on 17 December. Book online 👇🏻👇🏻

Canu yn y Capel

Hyd at 18 Rhagfyr 2022 (£6)
Pa ffordd well o fynd i ysbryd yr ŵyl na chanu carolau yn yr Amgueddfa?  Dewch draw i Gapel Pen-rhiw, adeilad o’r 18fed ganrif, ar gyfer un o’n digwyddiadau Nadoligaidd mwyaf poblogaidd.

Marchnad Nadolig Aberystwyth

Hyd at 17 Rhagfyr 2022, 14:00 (Am Ddim)
Ymunwch â ni ym marchnad y ffermwyr Aberystwyth yn ein dathliadau Nadolig.

Miri Mawr ar y Mynydd Bach

13:00 (£10 | £8 | £6)
Ymunwch yn hwyl ac asbri y pantomeim Nadolig Cymraeg wrth i’r criw fynd ar antur fawr i’r Mynydd Bach, lle mae tarddiad Afon Aeron, lle mae hanes, diwylliant a diwydiant yn stor a …

Miri Mawr ar y Mynydd Bach

16:00 (£10 | £8 | £6)
Ymunwch yn hwyl ac asbri y pantomeim Nadolig Cymraeg wrth i’r criw fynd ar antur fawr i’r Mynydd Bach, lle mae tarddiad Afon Aeron, lle mae hanes, diwylliant a diwydiant yn stor a …

Christus Natus Est

17:30 (£15)
Côr CF1 a Chôr y Gleision yn cyflwyno gwaith i’r nadolig ‘Christus Natus Est’ gan Eilir Owen Griffiths. Gyda Rhodri Prys Jones a Siwan Henderson a Cherddorfa British Sionfonietta.

RECORDIAU NODDFA YN CYFLWYNO HOSAN LAWEN 2022

18:00 (£10 O flaen llaw neu £12 wrth y drws)
Recordiau Noddfa yn cyflwyno Hosan Lawen 2022: 3 Hwr Doeth Melin Melyn Kim Hon Papur Wal Pys Melyn Crinc

Miri Mawr ar y Mynydd Bach

20:00 (£10 | £8 | £6)
Ymunwch yn hwyl ac asbri y pantomeim Nadolig Cymraeg wrth i’r criw fynd ar antur fawr i’r Mynydd Bach, lle mae tarddiad Afon Aeron, lle mae hanes, diwylliant a diwydiant yn stor a …

CAROLAU GOLAU CANNWYLL

07:00
Gwasanaeth carolau i bawb a phob un yng ngoleuni canhwyllau a lampau stabal ac yng nghynhesrwydd cymdeithas gynhwysol a chroesawgar.

Gwasanaeth Nadolig Teuluol

Hyd at 18 Rhagfyr 2022, 11:00
Oedfa deuluol dan arweiniad y Parch Ddr Watcyn James

Taith Tractor Nadoligaidd

Hyd at 18 Rhagfyr 2022, 14:30
Rydym yn cynnal taith dractorau nadoligaidd er mwyn codi arian tuag at Gronfa Apêl Sioe’r Cardis 2024. Byddwn yn cofrestru o 10yb gyda’r tractor cyntaf yn gadael am 11yb.

Cyngerdd Nadolig Côr a Band

13:00
Cyngerdd Nadolig gyda Seindorf Arian Deiniolen a Chôr Meirion Dyffryn Peris. Dewch i fwynhau y cyngerdd blynyddol sydd heb ei chynnal ers cyn Covid.

Gwasanaeth Carolau

14:00
Gwasnaeth Carolau Capel Rhydlwyd, Lledrod.  Casgliad tuag at Trais yn y Cartref Gorllewin Cymru a Homestart.

Gwasanaeth Nadolig yr Ysgol Sul

14:00
Plant yr Ysgol Sul yn cyflwyno Drana’r Geni yn y Capel. 

Gwasanaeth Nadolig y plant a’r bobl ifanc

17:30
Gwasanaeth Nadolig y plant a’r bobl ifanc, Capel Bwlchgwynt – nos Sul 18/12/22 am 5.30pm. Croeso cynnes i bawb

Gwasanaeth Naw Llith a Charol

18:00
(Am y tro cyntaf ers 2019) Lluniaeth ysgafn Nadoligaidd i ddilyn.

Gwasanaeth ‘Y Gair a’r Geiriau’

Hyd at 18 Rhagfyr 2022, 19:30
Cerddoriaeth a darlleniadau ar gyfer y Sul cyn y Nadolig. Paned a mins pei i bawb yn y festri i ddilyn.

Naws y Nadolig

19:00
Gwasanaeth ysgafn yn y capel yn agored i’r gymuned gyntaf. Digonedd o gyfle i gyd-ganu carolau a mwynhau cyflwyniad gan blant yr Ysgol Sul. Croeso cynnes i bawb. Paned a mins pei i ddilyn.

Noson Garolau

19:00
Noson o garolau yng nghwmni: Côr Bytholwyrdd Côr Pam Lai? Elin Hughes Sara Davies Kees Huysmans Aelodau CFfI Cwmann Arian y casgliad i fynd tuag at Gronfa Tir Dewi. Lluniaeth i ddilyn. 

Gwasanaeth Nadolig

19:00
Gwasanaeth Nadolig Cymunedol!!!! Dewch i ddathlu yng nghwmni Côr y Penrhyn, Côr Ysgol Dyffryn Ogwen ac unawdwyr.

Gofod Gwneud – noson agored

Hyd at 19 Rhagfyr 2022, 20:00
Rhan o gyfres sesiynau agored pob nos Lun: Noson agored ac argraffu ar ddefnydd

Carolau a chaws

18:00
Noson o ganu a chaws, cychwyn o Gae Star gan orffen yn Llaethdy Gwyn! 🧀🧀🧀🧀

Ffair Nadolig Ysgol Bro Pedr

Hyd at 19 Rhagfyr 2022, 19:30
Stondinau amrywiol gan gynnwys groto Siôn Corn

Y Llew Frenin

18:30
Dyddiad newydd Nos Lun 19fed o Rhagfyr Sioe nadolig gan disgyblion Ysgol Mynach, Ysgol Syr John Rhys a Ysgol Pontrhydfendigaid  Tocynnau ar y drws

Miri Mawr ar y Mynydd Bach

19:30
Ymunwch yn hwyl ac asbri y pantomeim Nadolig Cymraeg wrth i’r criw fynd ar antur fawr i’r Mynydd Bach, lle mae tarddiad Afon Aeron, lle mae hanes, diwylliant a diwydiant yn stor a straeon dirdynnol …

Scrooge (Matinée)

13:45
Ysgol Llannon yn falch o gyflwyno “Scrooge”.Croeso i bawb. Tocynnau ar y drws. Dewch i fwynhau sioe wych gyda mins peis 🥧 gwin cynnes 🍷 am wledd Nadolig perffaith 🎄

P’nawn goffi Nadoligaidd

Hyd at 20 Rhagfyr 2022, 16:00 (Cyfraniad am baned a mins pei)
Pnawn goffi Nadoligaidd i’r gymuned. Cyfle i sgwrsio dros baned a mins pei

Noson Garolau Noddfa

18:00
Dewch i Noddfa ar y 20fed o Ragfyr am noson llawn carolau, Sion Corn a lluniaeth am ddim! 🥁🎵🎅 ⭐Canolfan Gymunedol Noddfa, Caernarfon⭐Nos Fawrth/Tuesday ⭐6:00pm Come to Noddfa on the 20th of December …

Sgrooge

18:00
Ysgol Llannon yn falch o gyflwyno “Scrooge”.Croeso i bawb. Tocynnau ar y drws. Dewch i fwynhau sioe wych gyda mins peis 🥧 gwin cynnes 🍷 am wledd Nadolig perffaith 🎄

Turkey Darts y Vale

19:00
Cystadleuaeth darts fwya’r flwyddyn… a chyfle i ennill twrci ar gyfer eich cinio Dolig! 

Noson Whist Cefnfaes

Hyd at 20 Rhagfyr 2022, 21:00
Noson whist olaf 2022!

Sioe Ddofednod Llanbed

10:00
Dosbarthiadau i’r: – Twrci gorau dan 15 pwys – Twrci gorau dros 15 pwys – Hwyaden orau – Cyw iar gorau – Gŵydd orau Drysau yn agor am 8yb a barnu yn dechrau am …

Paned a Phapur

12:00 (Am ddim)
Dewch draw i Amgueddfa Wlan Cymru ar ddydd Mercher (bob pythefnos) am baned a phapur.    Cyfle i sgwrsio dros ddished mewn awyrglych hamddenol.    Yn addas i siaradwyr Cymraeg a dysgwyr.    Mewn …

Sioe Nadolig

Hyd at 21 Rhagfyr 2022, 19:00
Sioe Nadolig disgyblion Ysgol Bro Lleu

Carolau 2022

19:00 (Am ddim)
Dyddiad newydd ar gyfer y noson garolau a oedd i’w chynnal yn Festri Bronant nos Lun 12ed Rhagfyr. Gobeithio bydd y tywydd yn fwynach nos Fercher 21ain!

Cinio Nadolig Porthi Dre 

13:00
Cinio AM DDIM  Porthi Dre  Dydd Iau  22/12/22 13:00 Cysylltwch efo Cemlyn – 07955951403 Cyngor Dinas Tref Caernarfon 

Taith Siôn Corn o gwmpas Tregaron

18:00
🎅🏻🎄TAITH SIÔN CORN O GWMPAS TREGARON 🎅🏻🎄 📆22/12/22📍Tregaron⏰ Dechrau am 6pm Mwy o wybodaeth ar y poster

Plygain 4a6

19:00 (Talu be fedrwch)
Da ni nol! Mae hi wedi bod yn gyfnod prysur a llawn newidiadau ym mywydau criw 4a6 ers 2020 a oedd yn golygu nad oedd hi’n bosib i ni drefnu gigs yn ystod y ddwy flynedd diwethaf.

Gwasnaeth Noswyl y Nadolig

17:00
Gwasanaeth Noswyl y Nadolig.  Canu carolau a darlleniadau. Cyfle i ddathlu’r Nadolig gyda’n gilydd. 

Gwasanaeth ar fore’r Nadolig

Hyd at 25 Rhagfyr 2022, 10:00
Oedfa undebol ar fore’r Nadolig, dan arweiniad y Parch Ddr Watcyn James

Cinio Nadolig

12:30
Cyfle am gwmni, cinio blasus a hwyl ar Ddydd Nadolig! 📣 NEWID LLEOLIAD – LOCATION CHANGE 📣 Mi fydd y cinio Dolig am ddim yn cael ei gynnal yn Blas Lon Las Cafe ar yr 25 o Rhagfyr.

Taith Tractor a ‘Pick Up’

16:00 (£15 y cerbyd)
Taith Tractor a ‘Pick up’ apêl Sioe’r Cardis 2024 Croeso cynnes i bawb  Y cerbyd cyntaf i adael Llety Parc, Aberystwyth am 4yh Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â 07794 865 293 

GIG NADOLIG: CELT

19:30 (£12)
Dewch i ddathlu Nadolig 2022 gyda ni a’n harwyr lleol Celt.

Nos Galan yn y Vale

19:30
Disgo a gwisgo lan! Thema ein gwisg ffansi yw’r llythyren ‘C’ a bydd gwobr i’r enillydd… byddwch yn greadigol!

Cwis Calan a Chân

Hyd at 1 Ionawr 2023, 01:00 (£10)
Mae 2023 bron iawn yma ac mae’n hen bryd inni ddechrau meddwl am noson Galan!