calendr360

Digwyddiadau digidol ac ar draws y wlad

Heddiw 30 Ionawr 2023

Arddangosfa celf ‘Aildanio’ DAC yn dwad i Amgueddfa Cwm Cynon!

Hyd at 11 Chwefror 2023
Mae’r arddangosfa, a ariannir gan Gyngor Celfyddydau Cymru yn cynnwys 26 o weithiau celf gan artistiaid anabl wedi’i lleoli yng Nghymru, dewisir o dros 100 o gyflwyniadau i ymatebion creadigol i …

Ioga | Yoga

Hyd at 15 Chwefror 2023, 14:15 (£39)
Dosbarth ioga gyda Laura Karadog. Am fanylion cysylltwch ar betsan@mgsg.cymru Yoga class with Laura Karadog. For more information contact on betsan@mgsg.cymru

Ioga | Yoga

Hyd at 16 Chwefror 2023, 20:00 (£39)
Dosbarth ioga gyda Laura Karadog. Am fanylion cysylltwch ar betsan@mgsg.cymru Yoga class with Laura Karadog. For more information contact on betsan@mgsg.cymru

Dydd Sul 5 Chwefror 2023

Sêl lyfrau

10:00–13:00
Sêl lyfrau – talu fel y teimlwch. Elw tuag at y Cylch Meithrin.

Blwyddyn Newydd Tsieineaidd: Tai Chi

12:30–13:30 (Am Ddim)
Ymunwch â’r sesiwn Tai Chi arbennig hon i ddathlu’r Flwyddyn Newydd Tsieineaidd a dechrau’r flwyddyn gan gydbwyso’r corff a’r meddwl.

Dydd Llun 6 Chwefror 2023

Gofod Gwneud – Sesiwn Torrwr Finyl

16:00–20:00
Rhan o gyfres sesiynau agored pob nos Lun: seswn torrwr finyl

Dydd Mercher 8 Chwefror 2023

Peint a Sgwrs Pesda

19:00–21:00 (am ddim)
Sesiwn sgwrsio yn Gymraeg i bawb sydd am gael sgwrs Gymraeg dros beint (neu ddau). Croeso i bawb – siaradwyr hen a newydd!

Creu gwefan fro Dyffryn Teifi

20:00
Noson agored i bawb sy’n byw yn lleol i: – ddarganfod sut gallwch chi, y mudiadau a’r digwyddiadau rydych yn ymwneud â nhw fanteisio ar eich gwefan fro – rhannu syniadau am …

Dydd Gwener 10 Chwefror 2023

Cymhorthfa yn Hirael

(Am ddim)
Mae Siân Gwenllian yn cynrychioli etholaeth Arfon, sy’n cynnwys Bangor, yn y Senedd.

Llygod Bach yr Amgueddfa – Cerddoriaeth

10:30–12:30 (Am Ddim)
Cyfle i ddod i fwynhau crefft cerddoriaeth a ddim, stori a chan Cymraeg yn ein grŵp misol Llygod Bach yr Amgueddfa. Gyda Cymraeg i Blant, Mudiad Meithrin a Menter Iaith Abertawe.

Llygod Bach yr Amgueddfa – Cerddoriaeth

10:30–12:30 (Am Ddim)
Cyfle i ddod i fwynhau crefft cerddoriaeth am ddim, stori a chan Cymraeg yn ein grŵp misol Llygod Bach yr Amgueddfa.   Gyda Cymraeg i Blant, Mudiad Meithrin a Menter Iaith Abertawe.

Cân a sgwrs: Cleif Harpwood a Geraint Cynan

19:30 (£15)
Sgwrs a chân yng nghwmni Cleif Harpwood a Geraint Cynan gan gyflwyno llais newydd lleol, Alis Glyn.

Gig byw gyda ‘Hyfryd Iawn’

20:00 (Am ddim)
Noson o gerddoriaeth fyw gyda’r band ‘Hyfryd Iawn’ yn canu rhai o’r clasuron Cymreig.

Dydd Sadwrn 11 Chwefror 2023

Sadies Butterflies – Diwrnod cymunedol

10:30–16:00
Dathlu Mis Hanes LHDTC + Diwrnod o ddysgu am y Gymuned Traws.

Pa le sydd i fwyd mewn diwylliant a llên Gymraeg?

14:00
Mae bwydydd Cymru yn faes eang a anwybyddwyd gennym i raddau helaeth. A yw hyn yn deillio o fan dwfn yn ein llên? Oes modd son yn ystyrlon am ‘ddiwylliant bwyd’ Cymraeg?

Dydd Llun 13 Chwefror 2023

Gofod Gwneud – Argraffu ar Defnydd

16:00–20:00
Rhan o gyfres sesiynau agored pob nos Lun: Sesiwn argraffu ar defnydd

Cymdeithas Hanes Dyffryn Ogwen (Cadi Iolen – Gwaith Curadurol)

19:00–20:00 (£2)
Nos Lun 13 Chwefror, 2023 am 7.00: Cadi Iolen – Gwaith Curadurol Bydd y cyfarfodydd yn cael eu cynnal: Wyneb yn wyneb: Yn Festri Capel Jerusalem, Bethesda.

Dydd Mawrth 14 Chwefror 2023

Dawns Te Dydd San Ffolant

14:00–16:00 (Am ddim ond angen cadw lle)
Dawns Te Dydd San Ffolant14/02/20232:00-4:00yhNeuadd Ogwen, Bethesda Cyfle gwych i fwynhau cerddoriaeth fyw,dawnsio tywys, a chymdeithasu dros baned a chacen!

Clwb Darllen Caernarfon: Pijin/Pigeon

19:00 (Am ddim)
Stori am gyfeillgarwch plant a’r bygythiadu i’r cyfeillgarwch hwnnw yw Pijin gan Alys Conran.

Croendena | Cwmni Frân Wen

19:30 (£15 | £14 | £13)
Cwmni Frân Wen yn cyflwyno Croendena  Mae Nel yn 17 oed ac yn darganfod dihangfa yn y pyb ar ben yr allt sy’n llawn fflyrtio, rhagfarnau a lloriau sdici.

Dydd Mercher 15 Chwefror 2023

Peint a Sgwrs

19:00–21:00 (Am ddim)
Sesiwn sgwrsio i ddysgwyr Cymraeg ac i siaradwyr iaith gyntaf gymdeithasu Croeso i bawb!

Cymdeithas y Penrhyn 22-23

19:30
Emyr Lewis, E2+B+C: rhai atgofion teuluol a sylwadau personol am T H Parry-Williams

Dydd Iau 16 Chwefror 2023

BBC 100 yng Nghymru: Uchafbwyntiau’r Newyddiadurwyr

19:00
Bethan Rhys Roberts, Felicity Evans a Wyre Davies Wrth i’r BBC yng Nghymru gyrraedd carreg filltir nodedig o ddarlledu i’r genedl ers canrif, bydd tri o newyddiadurwyr blaenllaw Cymru yn dod ynghyd …

CYD Llandysul

19:30 (Am Ddim)
Peint a Sgwrs yn Gymraeg i Ddysgwyr!

Dydd Gwener 17 Chwefror 2023

Dathlu’r Gyfrol Rhaid i Bopeth Newid

19:00
Cynhelir noson i ddathlu cyfrol Cymdeithas yr Iaith Rhaid i Bopeth Newid yng Nghlwb y Bont, Pontypridd am 7 o’r gloch, nos Wener, 17 Chwefror.

Hwyrnos: QUEER

19:00–23:30 (£10)
Noson o ddathlu, cefnogi a chysylltu cymunedau LHDTQ+ Caerdydd. Bydd y digwyddiad hwn yn rhoi sylw i thema Mis Hanes LHDTQ+, sef ‘Tu ôl i’r lens’.

Noson yng nghwmni Ian Gwyn Hughes

19:30–21:00
Sgwrs gan Ian Gwyn Hughes, Pennaeth Cysylltiadau Cyhoeddus Cymdeithas Bêl-droed Cymru – trefnir gan Gymdeithas Lenyddol y Garn

Dydd Sul 12 Mawrth 2023

Marchnad Vintage, Hen Bethau a Chrefft Y Glannau

10:00 (Am Ddim)
Amrywiaeth cyffrous o stondinau danteithion a chrefftau yn Amgueddfa Genedlaethol y Glannau.