calendr360

Digwyddiadau digidol ac ar draws y wlad

Heddiw 25 Mawrth 2023

Arddangosfa gelf ‘Aildanio’ yn dwad i Galeri, Caernarfon!

Hyd at 8 Ebrill 2023
Mae’r arddangosfa, a ariannir gan Gyngor Celfyddydau Cymru yn cynnwys 26 o weithiau celf gan artistiaid anabl wedi’i lleoli yng Nghymru, dewisir o dros 100 o gyflwyniadau i ymatebion creadigol i …

Gwanwyn Glan Cymru 2023

Hyd at 2 Ebrill 2023, 17:00
Gwanwyn Glan Cymru 2023 “Dim Lluchio Llanast yn Llanwenog! Eich sbwriel chi a’ch miri, Mowredd! Ewch a fe ’da chi!” Mae angen eich HELP CHI ARNOM!

Dydd Iau 30 Mawrth 2023

Blogiau byw ar y gwefannau bro: beth yw beth?

12:30
Mae blogiau byw yn ffordd grêt o ddod â digwyddiad yn fyw… ac mae modd i unrhyw un sydd â gwefan fro ddechrau eich blog byw eich hun, ac annog eraill i gyfrannu lluniau, fideos a sylwadua ato!

Blogiau byw ar y gwefannau bro: beth yw beth?

18:00
Mae blogiau byw yn ffordd grêt o ddod â digwyddiad yn fyw… ac mae modd i unrhyw un sydd â gwefan fro ddechrau eich blog byw eich hun, ac annog eraill i gyfrannu lluniau, fideos a sylwadua ato!

Bingo Pasg Ysgol Llanllechid

18:30
Holl elw at gronfa Cyfeillion yr Ysgol 

Bethan Gwanas yn trafod ‘Gwrach y Gwyllt’ & Merch y Gwyllt

20:00 (£3)
Cyfle i gwrdd â’r awdures enwog, Bethan Gwanas. Bydd yn darllen rhannau o ‘Gwrach y Gwyllt’ a ‘Merch y Gwyllt’ ac yn trafod y Nofelau arloesol hyn. Bydd cyfle i’r cyhoedd holi a thrafod hefyd.

Comedy Translates – Noson gomedi ddwyieithog. Mewn ffordd!

20:30 (£15)
A ydych chi erioed wedi ystyried sut beth fyddai comedi stand-yp mewn iaith arall? Wel dyma’ch cyfle i ddarganfod. Mewn ffordd. Cychwynnodd hyn fel syniad syml.

Dydd Gwener 31 Mawrth 2023

Cyfres Caban 3

19:00
ADLONIANT; DIWYLLIANT; CHWYLDRO! YesCymru Bro Ffestiniog yn cyflwyno’r drydedd mewn cyfres o nosweithiau yng nghaffi Antur Stiniog.

Noson i gofio Mr a Mrs Llywelyn

19:30
Am dros 20 mlynedd bu Mr a Mrs Llywelyn yn byw yn Nhy’r Ysgol, Cribyn – yntau yn brifathro’r ysgol a hithau’n athrawes yn nifer o ysgolion y cyffiniau.

Cystadleuaeth Cyrri Gŵyl Fwyd Caernarfon

19:30 (£10)
Ar nos Wener 31 Mawrth bydd Gŵyl Fwyd Caernarfon yn cynnal Cystadleuaeth Cyrri yn Feed My Lambs am 19:30.   Chi bobol Caernarfon fydd yn penderfynu enillydd y gystadleuaeth drwy sgorio pob cyrri.

GIGS CEFN CAR 5 – Cai, Maes Parcio, Alaw, keyala

20:00–01:00 (£6 // £7 AYD)
Noson electronig ag indie yn Rascals, Bangor. Mae Gigs Cefn Car yma eto i ddod ag artistiaid gorau’r wlad i leoliad agos i chi.

Dydd Sadwrn 1 Ebrill 2023

Gofal ein Gwinllan

10:00–12:00 (Am ddim)
Cynhelir sesiwn nesaf Gofal ein Gwinllan, cyfres o seiminarau yn trafod cyfraniad yr Eglwys yng Nghymru i ddiwylliant a hanes Cymru, a’r iaith Gymraeg: Dyddiad: 1 Ebrill Amser: 10.00-12.00 …

Y Bont – Opera Dementia

19:00
Beth os fyddech chi’n pellhau o’r bobl rydych chi’n eu caru?Sut allan nhw ddod â chi’n ôl?

Hoff Ganeuon Huw Chiswell

20:00 (£15 / £12.50)
Noson yng nghwmni Huw Chiswell, fydd perfformio ei 15 hoff gân, ac yn adrodd yr hanes y tu ol i bob un. P’run ydi ei ffefryn, tybed?

Dydd Sul 2 Ebrill 2023

Diwrnod Darganfod Natur y Pasg ym Morfa Madryn

10:00–15:00
Ymunwch â ni yng Ngwarchodfa Natur Leol Morfa Madryn am ddiwrnod llawn o weithgareddau cyffrous i’r teulu cyfan.

Awr Dawel

15:00–16:00 (Am Ddim)
Gall mannau cyhoeddus fod yn anorthrech ac yn straen mawr i unigolion ag anghenion ychwanegol ac anableddau, a all yn ei dro achosi gorlwytho synhwyraidd.

Dydd Mawrth 4 Ebrill 2023

Arbrofion yr Wy!

(£3.50 y plentyn)
Ymunwch â ni ar gyfer strafagansa gwyddoniaeth y gwanwyn, yn cynnwys arbrofion fel sut i wneud wy na ellir ei dorri, a pham ei bod hi’n bwrw glaw cymaint ym mis Ebrill a sut i gymylu mewn …

Chwedlau o Gymru gyda Tamar Eluned Williams

10:00 (£4)
Ymunwch â Tamar i blymio i fewn i straeon gwerin a chwedloniaeth Cymru – byd llawn hud a lledrith, gwrachod, dewiniaid, cewri a thylwyth teg.

Chwarae Synhwyraidd- y Pasg

10:00–16:00 (Am ddim)
Ymunwch â ni yn y Pwll Chwarae am ddiwrnod o weithgareddau synhwyraidd cyffrous ar thema’r Pasg. 

Stori a Chân

11:00 (Am ddim)
Dydd Mawrth, Ebrill 4ydd, 2023, 11yb-12yp. Mynediad am ddim. Coffi a the am ddim yn y Cwtsh Coffi.

Dydd Mercher 5 Ebrill 2023

Arbrofion yr Wy!

(£3.50 y plentyn)
Ymunwch â ni ar gyfer strafagansa gwyddoniaeth y gwanwyn, yn cynnwys arbrofion fel sut i wneud wy na ellir ei dorri, a pham ei bod hi’n bwrw glaw cymaint ym mis Ebrill a sut i gymylu mewn …

Dydd Iau 6 Ebrill 2023

Mwy o Amser yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

10:00–21:00 (Am ddim)
Dewch i fwynhau ac archwilio Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd yn ystod ein horiau agor estynedig nos Iau cyntaf bob mis.

Ddoe, Heddi a Fory

19:00 (£8 | £7 | £6)
Dewch i fwynhau dangosiad gan holl aelodau Ysgol Berfformio Theatr Felinfach wrth iddynt actio, canu a dawnsio detholiadau allan o’r archif, perfformiadau modern a darnau gwreiddiol.  …

Nikki a JD: KNOT

19:30
Yn herio’n gorfforol ac yn adrodd stori sy’n cyffwrdd â’r galon, Knot yw’r sioe syrcas a dawns uchel ei chlod gan Nikki Rummer a JD Broussé.

Dydd Gwener 7 Ebrill 2023

Helfa Basg Fawr yr Amgueddfa

10:00 hyd at 15:00, 10 Ebrill 2023 (£4 yr helfa)
Datryswch y posau yn ein Helfa Basg er mwyn hawlio eich siocled blasus!  Dewch i drio’n crefftau ciwt a thrawsnewid yn dditectif pedair coes, cyn mynd ar drywydd y cwningod chwareus sy’n …

Helfa Basg Fawr yr Amgueddfa

10:00 hyd at 15:00, 10 Ebrill 2023 (£4 yr helfa)
Datryswch y posau yn ein Helfa Basg er mwyn hawlio eich siocled blasus!  Dewch i drio’n crefftau ciwt a thrawsnewid yn dditectif pedair coes, cyn mynd ar drywydd y cwningod chwareus sy’n …

Helfa Basg Fawr yr Amgueddfa

10:00 hyd at 15:00, 10 Ebrill 2023 (£4 yr helfa)
Datryswch y posau yn ein Helfa Basg er mwyn hawlio eich siocled blasus!  Dewch i drio’n crefftau ciwt a thrawsnewid yn dditectif pedair coes, cyn mynd ar drywydd y cwningod chwareus sy’n …

Helfa Basg Fawr yr Amgueddfa

10:00 hyd at 15:00, 10 Ebrill 2023
Datryswch y posau yn ein Helfa Basg er mwyn hawlio eich siocled blasus!  Dewch i drio’n crefftau ciwt a thrawsnewid yn dditectif pedair coes, cyn mynd ar drywydd y cwningod chwareus sy’n …

Helfa Basg Fawr yr Amgueddfa

10:00 hyd at 15:00, 10 Ebrill 2023 (£4 yr helfa)
Datryswch y posau yn ein Helfa Basg er mwyn hawlio eich siocled blasus!  Dewch i drio’n crefftau ciwt a thrawsnewid yn dditectif pedair coes, cyn mynd ar drywydd y cwningod chwareus sy’n …

Helfa Basg Fawr yr Amgueddfa

10:00 hyd at 15:00, 10 Ebrill 2023 (£4 yr helfa)
Datryswch y posau yn ein Helfa Basg er mwyn hawlio eich siocled blasus!  Dewch i drio’n crefftau ciwt a thrawsnewid yn dditectif pedair coes, cyn mynd ar drywydd y cwningod chwareus sy’n …

Cwrdd a Meddyg Rhufeinig

10:30–16:00
Ymwelwch ag un o feddygon Byddin Rhufain a dysgu am y planhigion a’r technegau a ddefnyddiwyd i drin milwyr Rhufeinig dros 2,000 o flynyddoedd yn ôl.   Dewis ar hap o restr o salwch a …

Hwyl Y Pasg

12:00–16:00 (Am ddim)
Ymunwch â ni am ddiwrnod allan cyffrous i’r teulu, yn cynnwys crefftau cŵl y gwanwyn i blant, cerddoriaeth fyw, amser stori a chyfeillion cerdded. Diwrnod llawn hwyl!

Dydd Sadwrn 8 Ebrill 2023

Taith Pasg Plant

10:00 (Am Ddim)
Ar Ddydd Sadwrn 8ed o Ebrill, 10yb ym Mharc Coffa Llandysul bydd Taith Pasg di-dal rhyngweithiol a hwylus i blant. Rhaid fod rhiant, gofalwyr, neu warchodwyr yn ymuno’r plentyn.

Ffair y Pasg

10:00–14:00
Dewch i gefnogi crefftwyr a busnesau lleol!

Butty’r Arth

11:30 hyd at 14:00, 11 Ebrill 2023 (Am ddim)
11.30am a 2pm Mae Byti’r Arth yn edrych ymlaen yn fawr i ddod nôl i Big Pit i ddweud shwmae, ac i dynnu llun gyda chi! 

Dydd Sul 9 Ebrill 2023

Helfa Wŷ Pasg

11:00 (£5)
Helfa wŷ pasg ar gyfer plant 1-10 oed yn y Castell yng Nghastell Newydd Emlyn!