Bore coffi Tir Dewi

10:30, 16 Hydref

£3 i oedolion a £1 i blant

Bore coffi i godi arian at elusen Tir Dewi ar 16/10/21 yn Festri Bryngwenith, Henllan SA44 5TY.  Cyfle i gymdeithasu a dod at ein gilydd ar ôl cyfnod anodd.  Croeso cynnes i bawb.