Clwb Drama AGwedd

16:30, 29 Medi

Ar gyfer plant hŷn, mae gennym ni clwb AGwedd. Fe fydd y clwb hefyd ar Zoom ar gyfer yr hanner tymor cyntaf yn cychwyn 29/09/2021. Bob nos Fercher am 4:30 – 6 fe fydd y plant yn datblygu ei sgiliau creadigol gyda’n cyfarwyddwyr. Os yw’n caniatáu, rydyn ni’n GOBEITHIO gallwn gynnal y clwb nôl yng Nghanolfan Arad Goch o 4:00 – 5:30 o 3/11/2021 ymlaen.

Os ydych chi am ymuno â’r clwb drama, cysylltwch â Chwmni Theatr Arad Goch drwy ebost ar post@aradgoch.org.