Cwrdd Diolchgarwch Bethel Parc-y-rhos

19:00, 13 Hydref

Y Parch Carys Hammilton yn weinidog gwadd.

Croeso cynnes i bawb.