Cwrdd diolchgarwch Capel Undodaidd Cribyn

17:00, 17 Hydref

Cynhelir gwasanaeth diolchgarwch yng Nghapel Undodaidd Cribyn ar ddydd Sul y 17eg o Hydref am 5 o’r gloch yng ngofal y Parchedig Athro Densil Morgan.