Cymdeithas y Penrhyn

19:30, 17 Tachwedd

Noson yng nghwmni y Prifardd Gwenallt Llwyd Ifan. Cynhelir y cyfarfod trwy gyfrwng ZOOM. Manylion gan yr Ysgrifennydd (ceris.gruffudd@googlemail.com)