Cymdeithas y Penrhyn 21/22: noson agoriadol

19:30, 15 Medi

Noson agoriadol Cymdeithas y Penrhyn: Lleucu Roberts, enillydd gwobr goffa Daniel Owen, a’r Fedal Ryddiaith yn Steddfod Amgen 2021, yr ail waith iddi wneud y ‘dwbl’.

Cynhelir y cyfarfod trwy gyfrwng ZOOM. Manylion gan yr Ysgrifennydd (ceris.gruffudd@googlemail.com)