Dathlu Nadolig Llandysul

14:00, 4 Rhagfyr

Bydd y Ddathlu Nadolig Llandysul ar ddydd Sadwrn 4ydd o Ragfyr i gyd-fynd â Dydd Sadwrn y Busnesau Bach a bydd ein siopau yn Llandysul yn barod i’ch croesawu i’r brif stryd – a fydd ar gau i draffig ar gyfer y prynhawn.

  • Dewch i siopau Llandysul.
  • Stondinau bwyd a chrefft yn y brif stryd.
  • Cerddoriaeth gan Gôr Gospel Gymunedol Llandysul a Chôr y Brenin
  • Groto Siôn Corn yn Neuadd yr Eglwys. Rhaid archebu lle.
  • Sioe Aeaf (celf a chrefft) yn y Pwerdy.
  • Ffilm Prosiect Plethu yn y King’s Arms
  • Gorymdaith Llusernau
  • Gorymdaith Siôn Corn

Parcio am ddim yn y maes parcio Llandysul ac yn y Llandysul Paddlers.