Diwrnod Hwyl

09:00, 16 Hydref

Dydd Sadwrn 16 Hydref bydd gennym ddiwrnod hwyl rhithiol. Bydd y gweithgareddau’n cynnwys sesiwn stori a chân gyda Marion Mayhead, sesiwn gweithdy celf gyda Jwls, sesiwn ioga, symud a stori efo Leisa Mererid ac ail ddangosiad o gig gan Meinir Gwilym. Cadwch lygad ar ein tudalen Facebook am y manylion.

https://www.facebook.com/menteriaithbangor