’Dolig Twthill

18:00, 13 Rhagfyr

Bydd dathliad ’Dolig Twthill yn cael ei gynnal ar y sgwâr ar y 13eg o Ragfyr am 18:00, ac mae croeso i bawb ymuno i ganu ambell garol i gyfeiliant offerynwyr lleol. Bydd mins pei a gwin cynnes ar gael.

Mi ydan ni’n gofyn ichi ddod â’ch mygiau eich hunain i gael y gwin cynnes, a bydd diod meddal ar gael i’r plantos.