Goleuo’r Dref Aberystwyth 

12:00, 4 Rhagfyr

Am ddim

Gwêl coeden Nadolig Aberystwyth yn cael ei goleuo pob blwyddyn i ddathlu dyfodiad yr orymdaith lusernau sy’n gwneud ei ffordd i lawr o Eglwys St. Michael, Maes Lowri i Sgwar Owain Glyndwr.

Each year sees the Aberystwyth Christmas Tree lit up to celebrate the arrival of the Lantern Parade which makes its way down from St Michael’s Church, Laura Place to Owain Glyndwr Square.

MANYLION PELLACH AR Y FFORDD – MORE INFORMATION COMING SOON.

Oherwydd Cofid-19, rydym wrthi yn brysyr yn cadarnhau sut mae’r Nadolig yn edrych eleni. Rydym yn gweithio yn agor iawn hefo’r Cyngor Sir i alluogi i’r digwyddiad yma mynd yn ei flaen.

Because of Covid-19, we are still working hard (like elves) to confirm what our Christmas will look like. We are working closely with Ceredigion County Council on how this event will look.

We hope it will return with a Christmas Market, Santa’s Grotto & Entertainment – but yet to be confirmed!