Gwyl Storiwyr Ifainc Cymru 2021

13:00, 16 Hydref

am ddim

Os ydych chi’n byw yng Nghymru neu’n dod o Gymru, yn dros 16 oed ac yn teimo y gallwch chi fod yn Storiwr Ifanc nesaf Cymru,mae cystadlu yn hawdd.  Anfonwch baragraff neu grewch fideo byr ( dim mwy na 2 funud) yn dweud wrthym ni pam eich bod  yn caru adrodd straeon.Yna, dewch draw i’r ŵyl i adrodd eich stori ,yn fyw  yn y digwyddiad neu o’ch cartref drwy zoom.

Cysylltwych â gillybrown@sky.com

Nodwch pa ddigwyddiadau yr hoffech eu mynychu.Os ydych am gystadlu yn yr “Adrodd am Aur” nodwch pa gategori oedran yr ydych ynddo.