Gŵyl UMCB

18:30, 15 Hydref – 23:00, 16 Hydref

Undeb Myfyrwyr Cymraeg Bangor yn cyflwyno GŴYL UMCB

Gŵyl i ddathlu Wythnos Shwmae Su’mae gyda Bandiau ac Artistiaid ifanc a lleol yn llenwi strydoedd Bangor â’i miwsig.

Nos Wener-
Glôb 6:30yh
Tesni Hughes
Io Rees

Paddys
Dafydd Hedd
Cai
Orinj

Academi
Elis Derby
Dienw

Nos Sadwrn- Pontio
Yr Eira
Alffa
Y Cledrau
3 Hwr Doeth
Mali Hâf
Kim Hon

18+