Helfa Drysor (ar droed) Llanbedr Pont Steffan

14:00, 4 Medi 2021

£1.00 i gystadlu

Helfa Drysor (ar droed) oddiamgylch tref Llanbedr Pont Steffan i’r teulu.

Trefnir gan Gangen Plaid Cymru Llanbedr Pont Steffan, yn rhan o Ŵyl Bro.

Cyfarfod ger Capel Soar ar Faes Parcio’r Cwmins am 2 o’r gloch prynhawn Sadwrn 4 Medi 2021. Codir tal o £1 i gystadlu a bydd gwobrau i’r enillwyr.

Cyfarfod ar ddiwedd yr Helfa Drysor yn Yr Hedyn Mwstard, Stryd y Coleg i brynu paned ac am sgwrs.

Ffoniwch Ann Morgan ar 07791966122 am fwy o wybodaeth.

Y digwyddiad yn rhan o Gŵyl Bro – Bro360.