Marchnad Ffermwyr Aberystwyth

10:00, 2 Hydref

Cyfle i brynu bwyd lleol gan bobl lleol. Ystod eang o nwyddau o ansawdd uchel. Digon o barcio cyfagos.

Dydd Sadwrn 1af a’r 3ydd dydd Sadwrn bob mis.

Yr Hen Depo Bysiau, Coedlan y Parc, Aberystwyth

Ewch i’r wefan neu tudalen facebook am fwy o wybodaeth ac i weld pa gynhyrchwyr bydd ar y farchnad.