Mike Perry: Tir/Môr

16 Medi 2021 – 16 Ionawr

Arddangosfa o ffotograffiaeth sy’n tynnu ein sylw at yr argyfwng hinsawdd – gan herio’r ffordd rydyn ni’n i edrych ar fyd y glannau a chefn gwlad.