Noson Blasu Gwin Broga

18:00, 18 Medi

£17

Ar nos Sadwrn, 18 Medi, bydd Gŵyl Fwyd Caernarfon yn cynnal digwyddiad blasu gwin unigryw yn ‘Yr Aelwyd’ yng Nghaernarfon.

Mae’r Ŵyl yn croesawu cyn berchennog bwyty Les Gallois yng Nghaerdydd, Francis Dupuy, i gynnal noson blasu gwin yn y dre.

Mwy o fanylion ar wefan Caernarfon360.