Taith Gerdded Croeslan i Landyfriog 

10:00, 17 Hydref

£3

gyda Croeso i Gerddwyr Llandysul a Phont-Tyweli
Dydd Sul, Hydref 17, 10yb.

Cwrdd ar faes parcio Llandysul ar gyfer trosglwyddo i bws mini.
Mae hon yn daith gerdded linellol o tua 6 milltir (tua 3 awr).
Dechrau yng Nghroeslan a bydd yn gorffen gyferbyn ag eglwys Llandyfriog, y gilfan olaf cyn y pentref ar ochr Penrhiwllan.
Mae’r rhan fwyaf o’r llwybr ar lwybrau ceffylau, gyda rhai yn cerdded ar ffyrdd gwledig.
Caniateir cŵn ar y daith gerdded ond NID ar y bws mini.  Mae camfeydd.
Dewch â mwgwd ar gyfer y bws mini, byrbrydau a diodydd. Gwisgwch am y tywydd.