Ynni Ddoe a Heddiw

10:00, 19 Medi

Taith gerdded o Felin Fawr i Bont Ogwen yng nghwmni haneswyr lleol ac Ynni Ogwen Cyf.

Cyfarfod yn Felin Fawr, Coed y Parc, Bethesda.

Am fwy o wybodaeth: chris@ogwen.org