Dewch i dorri syched yn Bar Antur fel rhan o Ŵyl Fwyd Caernarfon 2022. Y tu allan i Beics Antur, drwy’r dydd.

Mae seidr cartref Perllan y Fro Antur Waunfawr wedi ennill gwobr Good Food Awards 2021.