Arddangosfa Dartiau Mark Webster a Paul Nicholson

18:30, 2 Mehefin

Arddangosfa Dartiau gyda Mark Webster a Paul Nicholson, Ran o wythnos Dartiau Llambed 2022.

Yn Clwb Rygbi Llambed

Nos Iau 02/06/2022 (Banc Hwyl y Jiwbili)

Drysiau VIP o 6.30yh

Drysiau Cyffredin o 7.15yh

Tocynnau VIP £33

Tocynnau  Cyffredin £20

Tocynnau Bedwyr ar 07580128039 neu Bishop of Bedlam Promotions