Côr Awyddo Cân Lleisiau Llawen

18:00, 22 Tachwedd 2022 – 19:00, 6 Rhagfyr 2022

AM DDIM

Arwyddo Cân gyda Ceri a Sian 

Lleisiau Llawen 

Dyddiadau 22/11 a 6/12 

Amser 18:00 – 19:00 

Zoom 

Meeting ID 626 994 6178

Password lles123

Eryl: 07920581376

Ebost: llwybraullesiant@gwynedd.llyw.cymru