Dewch i Brondeifi am 3 pm pnawn Dydd Sadwrn, 28 o Fai i glywed mwy am be sy’n digwydd i adeilad Y Garth, Stryd Y Bont, Llambed! 

Bydd croeso mawr yn eich disgwyl gyda paned a chacen.