Bingo Ysgol Gynradd Dihewyd

19:00, 29 Medi

Mae Pwyllgor Rhieni ac Athrawon Ysgol Gynradd Dihewyd yn cynnal Bingo!

Ble – Neuadd Bentref Dihewyd

Dyddiad – 29/9/2022

Amser – 7 o’r gloch

Dewch yn llu!