Bore Coffi Cymorth Cristnogol

10:00, 16 Mai

Rhoddion

Bore Coffi Cymorth Cristnogol

10 – 12 o’r gloch 16eg Mai 2022

Canolfan y Pentref, Cwmann

Trefnwyr: Eglwysi Plwyf Pencarreg

Croeso cynnes i bawb