Bore Coffi Macmillan

10:00, 27 Medi

Mae Ysgol Gynradd Dihewyd yn cynnal Bore Coffi i godi arian tuag at elusen Macmillan. Dewch i ymuno â ni rhwng 10 a 11.30 o’r gloch ar ddydd Mawrth y 27ain o Fedi. Bydd cacennau bendigedig yno i’w prynu, a chyfle i gael clonc dros baned. Croeso cynnes i bawb!