Carol Cerdd a Chân

19:00, 10 Rhagfyr 2022

Dewch i ymuno gyda ni yn y noson fawr Nadoligaidd yn Eglwys Sant Pedr Llanbed nos Sadwrn Rhagfyr 10 am 7 o’r gloch yng nghwmni ieuenctid ac aristiaid dawnus y fro.

Gwerthfawrogwn eich presenoldeb a’ch cefnogaeth yn fawr.  Yr elw tuag at Gymorth Cristnogol.