Carolau 2022

19:00, 12 Rhagfyr 2022

Am ddim

Noson o ganu carolau ar gyfer y gymuned

Gwin twym di-alcohol a mins peis

Gwneir casgliad tuag at Ward Plant Angharad, Ysbyty Bronglais

Croeso cynnes i bob aelod o’r gymuned