Cofi’n Creu Busnes! Oed 15-18

09:30, 7 Gorffennaf

Am Ddim

Wedi gorffen dy TGAU neu Lefel A a hefo diddordeb cychwyn busnes 🤔? Eisiau gwella dy sgiliau cyn y 6ed dosbarth neu Prif Ysgol 🤓 ? Mae gennym ni’r digwyddiad perffaith i ti! Byddwn #ArYLon 🚗 yng Nghaernarfon (7 Gorffennaf) a Bae Colwyn (12 Gorffennaf) yn dysgu popeth am greu busnes llwyddiannus (neu os ti jest yn chwilio am rywbeth diddorol i wneud!). Byddwn yn clywed gan berchennog sydd yn rhedeg busnes. Hefyd…ddaru ni son fod ’na bwyd am ddim 🍕? Fyddi di hefyd yn gwneud gweithdy creu brand yn y gofod FFIWS – tyd a dy holl greadigaethau yn fyw. Mae’r digwyddiad hwn ar gyfer pobl 15-18 oed yn unig.

Dolen i Gaernarfon: https://busnesCofi1518.eventbrite.co.uk

Dolen ar gyfer Bae Colwyn: https://colwynbusnes1518.eventbrite.co.uk