Cryfhau’r cylch economi lleol

11:15, 5 Awst 2022

Sgwrs banel gan Marchnad360 yng nghwmni Arwel Jones (Tregaron), Angharad Morgan (Siop Inc, Aberystwyth), y Cyng. Clive Davies (aelod cabinet Ceredigion dros yr economi) a mwy.

Oes yna awydd gan bobol i siopa’n lleol?

Beth yw’r cyfryngau sydd ar gael i hyrwyddo cwmnïau bach annibynnol?

A sut gall busnesau fanteisio ar y cyfryngau i gyrraedd i gynulleidfa?