Ras Cwmann

18:30, 1 Gorffennaf

Rasus plant am 6.30
Bydd medalau i bawb a gwobrau i gategoriau Bl 2 ac iau; bl 3&4; bl 5&6 ac Uwchradd

Oedolion am 7.30

Gallwch gofrestru ar lein drwy fynd ar wefan Sarn Helen.

Bydd y rasus yn rhan o Ffair haf Ysgol Carreg Hirfaen.