Cwrdd Diolchgarwch Bethel Parc-y-rhos

19:00, 12 Hydref

Cwrdd Diolchgarwch Bethel yng Nghapel Bethel Parc-y-rhos, Cwmann am 7 o’r gloch.  Pregethwr gwadd: Y Parchedig Judith Morris.  Croeso cynnes i bawb.