Cwrdd Diolchgarwch C.Ff.I. Felinfach

19:30, 26 Medi

Cwrdd Diolchgarwch C.Ff.I. Felinfach

Capel Rhydygwin

Yng ngofal y Parchedig Wyn Thomas.

Casgliad i rannu rhwng Uned Cemotherapi Bronglais a C.Ff.I. Felinfach

Croeso cynnes i bawb!