Cylch Llyfryddol Caerdydd: Sgwrs gan y Prifardd Llŷr Gwyn Lewis

19:00, 30 Medi

Sgwrs gan y Prifardd Llŷr Gwyn Lewis, enillydd Cadair Eisteddfod Genedlaethol Ceredigion 2022, ar y testun ‘Ddigwyddith y peth hwn byth eto: cerddi’r Traeth’.

Am fanylion pellach, cysylltwch â’r Ysgrifennydd: E. Wyn James (JamesEW@caerdydd.ac.uk).

I ymaelodi â’r Cylch Llyfryddol, cysyllwch â’r Trysorydd: Berwyn Prys Jones (berwynjones3@gmail.com).