Cymanfa Garolau Sioe’r Cardis

17:00, 11 Rhagfyr

£10

Cymanfa Garolau apêl Sioe’r Cardis 2024

Llywydd: Beti Griffiths

Arweinydd: Delyth Hopkins Evans

Organydd: Meinir Jenkins

Artistiaid: Beca Williams ac Efan Williams

Mins Peis i ddilyn yn Yr Hen Ysgol 

Noddwyd gan Gwesty’r Four Seasons, Aberystwyth. 

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â 07976 419 528