Cymdeithas Hanes Dyffryn Ogwen (Anna Pritchard – Hanes Teulu Coetmor)

19:00, 14 Tachwedd

£2 am y ddarlith (£10 am y gyfres)

Nos Lun 14 Tachwedd, 2022 am 7.00: Anna Pritchard – Hanes Teulu Coetmor

Bydd y cyfarfodydd yn cael eu cynnal:

Wyneb yn wyneb: Yn Festri Capel Jerusalem, Bethesda. Cofrestrwch efo garethllwyd197@btinternet.com

Rhithiol tros Zoom: Cofrestrwch efo bethan@ogwen.org

Cofrestrwch erbyn 12 o’r gloch dydd Llun y ddarlith ar yr hwyraf