Cymhorthfa | Peblig, Caernarfon

13:00, 9 Rhagfyr 2022

Am ddim

Cyfle i drafod materion lleol gyda’ch Aelod o’r Senedd, Siân Gwenllian, a’ch Cynghorydd Sir, Dewi Jones.

Cysylltwch â’r swyddfa i drefnu apwyntiad:

📞 01286 672076 | hywel.williams.mp@parliament.uk | sian.gwenllian@senedd.cymru