Cyngerdd Nadoligaidd

18:00, 11 Rhagfyr 2022

Cyngerdd Nadolig yn Eglwys Sant Iago, Cwmann am 6.00y.h.
Artistiaid y noson fydd Côr Cardi-Gân ac Elan Jones Cwmann.

Bydd elw’r noson yn mynd tuag at elusen ‘Bloodbikes’.