Cynnal y Cardi – Entrepreneurs and Business Regeneration Events / Business Regeneration and Entrepreneurial Support events

14:00, 20 Mai

Yn ystod Mis Mai, mae Cynnal y Cardi yn cynnal cyfres o ddigwyddiadau Adfywio Busnes a Chefnogaeth Entrepreneuriaid yn ar draws Ceredigion. Fydd yna gynrychiolwyr o sefydliadau gan gynnwys Syniadau Mawr Cymru a Sgiliau Newydd Dechrau Newydd, yn ogystal â Llysgenhadon Busnes Lleol yn bresennol i rannu eu profiadau a’u harferion gorau. Mae croeso i fusnesau presennol ac entrepreneuriaid ymflagurol i fynychu.