Dangos cynlluniau newydd i’r Vale

19:30, 6 Gorffennaf

Sut gallwn ni ddatblygu’r dafarn i fod yn fwy hygyrch?

Sut gall yr adeilad fod yn gynaliadwy?

Sut gallwn ni ddefnyddio’r lle i redeg busnes llewyrchus?

Dewch i roi eich barn ar gynlluniau drafft ar gyfer datblygu’r adeilad.