Dathliad 125 mlynedd cwmni arwerthwyr Evans Bros

19:00, 25 Mehefin

£10 y tocyn sydd yn cynnwys bwyd

Mae cwmni arwerthwyr Evans Bros yn dathlu 125 mlynedd ac yn cynnal noson i ddathlu yn y mart yn Llanybydder ar y 25ain o Fehefin 2022. 

Bydd bwyd, bar, band ac ocsiwn a bydd elw’r noson yn cael ei rannu rhwng elusennau Tir Dewi, DPJ a RABI.

Mae tocynnau yn £10 ac ar gael nawr yn swyddfa Llanybydder a Llambed. 

Croeso i bawb!