Dathliadau Jiwbilî Platinwm y Frenhines: Llanllwni

11:30, 5 Mehefin

Am Ddim

11.30 yb Gwasanaeth arbennig yn Eglwys y Plwyf.

1 yp Barbeciw a thê parti yn y neuadd.

Croeso i bawb o bob oed.